Quỳnh 5 năm trước

Sự thật về trò charlie charlie can we play

Tiếp tục seri bài về pencil game, bài này mình xin nói về sự thật của trò chơi charlie charlie can we play.

Tiếp tục seri bài về pencil game, bài này mình xin nói về sự thật của trò chơi charlie charlie can we play.

Mô tả hình ảnh

Như đã đề cập ở bài 1: Pencil Game là một trò chơi cổ truyền thống của Mexico dùng để gọi những oan hồn. Nó còn được gọi là “Six Pencils” hay “Charlie, Chalie”

Pencil Game chỉ có thể được chơi khi đã có đủ 2 người. Bạn cần 6 cây viết chì còn nguyên chưa bị gọt.

Xem cách chơi charlie charlie can we play tại đây

Sự thật về trò chơi này thế nào?

Thực ra thì bạn chẳng cần dùng bút chì chưa gọt đầu gì sất, hãy thử với bút bi hay mấy chiếc đũa ăn cơm xem thế nào. Không cần đọc thần chú charlie charlie can we play thì mấy chiếc đũa cũng tự động thay đổi vị trí sau một thời gian

Điều này xảy ra là do khi đó cơ tay của chúng ta mỏi quá, trong khi 2 người chơi luôn có xu hướng đẩy chiếc đũa vào bên trong để giữ cho 2 đầu đũa chạm nhau. Mặc dù nói không đẩy, nhưng chắc chắn phải hơi tiến vào bên trong thì mới có thể giữ cho 2 đầu đũa không bị trật ra khỏi nhau được. Điều này dẫn đến tác động vô thức vào chiếc đũa làm cho nó bị lệch đi. 

Có thế thôi đấy, không tin làm thử đi :)

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn