Sự thay đổi chóng mặt không còn nhận ra của 10 thành phố nổi tiếng

Ngày càng có nhiều thay đổi diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Dưới đây là sự thay đổi đáng kinh ngạc của 10 thành phố nổi tiếng trên thế giới

Singapore những năm 1960 so với hiện nay

Singapore những năm 1960 so với hiện nay,

Hồng Kông năm 1960 so với hiện tại

Hồng Kông năm 1960 so với hiện tại,

Fortaleza, Brazil năm 1980 so với hiện nay

Fortaleza, Brazil năm 1980 so với hiện nay,

Thượng Hải, Trung Quốc năm 1990 so với hiện tại

Thượng Hải, Trung Quốc năm 1990 so với hiện tại,

Toronto, Canada năm 1930 so với hiện nay

Toronto, Canada năm 1930 so với hiện nay,

Seoul, Hàn Quốc năm 1950 so với ngày nay

Seoul, Hàn Quốc năm 1950 so với ngày nay,

Nairobi, Kenya các năm 1960 và bây giờ

Nairobi, Kenya các năm 1960 và bây giờ,

Bắc Kinh, Trung Quốc năm 1940 so với hiện tại

Bắc Kinh, Trung Quốc năm 1940 so với hiện tại,

Melbourne, Australia năm 1920 và ngày nay

Melbourne, Australia năm 1920 và ngày nay,

Dubai, UAE những năm 1980, so với ngày nay

Dubai, UAE những năm 1980, so với ngày nay,