Sơn Tùng 1 năm trước

SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA TAM QUỐC TRIỀU TIÊN VÀ TAM QUỐC TRUNG HOA

Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta, ai cũng đã biết đến Thời kì Tam Quốc của Trung Hoa qua tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa nổi tiếng của nhà văn La Quán Trung. Nhưng ngay bên cạnh Trung Hoa,ở bán đảo Triều Tiên có một đất nước cũng từng có thời kì Tam Quốc y như vậy. Vậy giữa hai thời kì Tam Quốc này có những điểm tương đồng nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

1. Nước ở phía Bắc thường là nước mạnh nhất.

  Tào Ngụy:

 Tính đến thời điểm nhà Ngụy diệt vong năm 265, quốc gia này có 663.423 hộ với dân số là 4.190.891 người, gấp 4 lần nước Thục Hán, chiếm hơn 58% dân số và 40% diện tích Trung Quốc khi đó. 

Goguryeo (Cao Câu Ly): 

Dưới triều vua Quảng Khai Thổ Thái Vương (391 - 412) ,Goguryeo đã tiến hành một loạt các cuộc chiến tranh, chiếm quận Huyền Thổ và Lạc Lãng của nhà Tào Ngụy, thu 64 thành trì và 1400 ngôi làng của vương quốc Phù Dư. 

Trong thời gian này, lãnh thổ của Goguryeo gồm 3/4 bán đảo Triều Tiên, gần như toàn bộ phía nam Mãn Châu và 1 phần duyên hải miền nam nước Nga.

2. Nước ở phía Tây luôn bị tiêu diệt đầu tiên.

 Tào Ngụy:

Năm 263, tướng Ngụy là Tư Mã Chiêu chia quân thành 3 mũi tấn công nước Thục. Quân Ngụy nhanh chóng chiếm được Hán Trung và vây kinh đô Thục là Thành Đô. Thục Hán Hậu Chủ là Lưu Thiện phải lập ra hàng.

Baekje ( Bách Tế):

Năm 660, quân đội liên minh Silla - Đường tấn công Baekje, tướng Baekje là Gye Baek (Giai Bách) bị đánh bại trong trận Hwangsanbeol gần Nosan. Kinh đô Tứ Tỉ thất thủ, vua Uija (Nghĩa Từ Vương) cùng con trai là Buyeo Yung (Phù Dư Long) bị bắt và lưu đày sang nhà Đường. Baekje diệt vong.

3. Nước tồn tại sau cùng luôn nằm ở phía Đông.

Đông Ngô:

Năm 266, sau khi lật đổ nhà Ngụy, cháu nội Tư Mã Ý là Tư Mã Viêm lên ngôi,  thành lập nhà Tây Tấn.

 Năm 280, Tư Mã Viêm chia quân làm 5 mũi đánh Đông Ngô Trước sức mạnh như vũ bão của quân Tấn, tháng 3 năm 280 Ngô Vương Tôn Hạo đầu hàng.

Silla (Tân La).

Năm 668 , sau khi diệt Goguryeo, nhà Đường lập nên An Đông Đô Hộ Phủ trên phần đất của ba nước Triều Tiên.

Năm 676, với việc đánh bại và đuổi quân nhà Đường ra khỏi bán đảo Triều Tiên. Vương quốc Silla chính thức thống nhất cả ba nước Triều Tiên thành một nước duy nhất.

4.Quyền thần lộng hành.

Tư Mã Ý diệt tôn thất Tào.

  Năm 249,Tư Mã Ý phát động chính biến, giết Đại tướng quân và cũng là họ hàng của Ngụy Vương là Tào Sảng, đoạt hết quyền hành của nhà Ngụy. Vua Ngụy Tào Phương trở thành bù nhìn. 

Uyên Cái Tổ Văn giết vua Vinh Lưu Vương.

Năm 642,vua Goguryeo là Vinh Lưu Vương mưu cùng các đại thần khác giết Mạc li chi (Tể tướng) Yeon Gaesomun (Uyên Cái Tổ Văn) vì lo sợ quyền lực ngày càng lớn của ông.Yeon Gaesomun.

Biết trước kế hoạch này, Yeon Gaesomun cùng thuộc hạ tiến đến Bình Nhưỡng,tấn công vào hoàng cung, giết hết tất cả những đại thần và nhà vua. Sau đó, ông lập con của Vinh Lưu Vương là Bảo Tạng Vương lên ngôi, tự phong mình là Đại Mạc li chi, trở thành người cai trị thực tế của Goguryeo đến tận năm 666, khi ông qua đời.

5.Hai nước liên minh với nhau để chống một nước còn lại:

Liên minh Tôn-Lưu chống Tào Ngụy: 

Muà đông năm Kiến An thứ 13 (208), trước sự đe dọa của 80 vạn quân Tào, quân sư của Lưu Bị là Gia Cát Lượng đề nghị một liên minh với chúa Giang Nam là Tôn Quyền để chống Tào Tháo. 

Quân đội Tôn-Lưu hợp sức đánh tan đại quân Tào trong trận Xích Bích. Qua đó củng cố vị trí chư hầu hai bên bờ sông Dương Tử, ngăn cản sự bành trướng của họ Tào xuống phía nam,tạo nên thế chân vạc.

Liên minh Goguryeo-Silla chống Baekje: Cuối thế kỉ 4, để chống lại sức ép từ Baekje và Nhật Bản, Silla chủ động liên minh với Goguryeo. 

Đến năm 427,  khi nhận thấy Goguryeo mở rộng bành trường xuống phía nam,  Silla buộc phải liên minh với Baekje.

Liên minh Silla-Baekje chống Goguryeo:

Năm 433, vua Pháp Hưng Vương của Silla liên minh với Baekje để chống sự bành trướng của Goguryeo, quân Silla đã giúp Baekje đánh đuổi quân Goguryeo ra khỏi đồng bằng Hán Giang. Sau đó, năm 553, Silla đã chiếm vùng này từ tay Baekje.

6.Nước mạnh nhất từng bị nước yếu hơn xâm lược: 

Chiến tranh Thục-Ngụy: 

Năm 228, Gia Cát Lượng phát động 6 cuộc tấn công vào biên giới phía Tây Nam của Ngụy ở Kỳ Sơn nhưng đều không thu được nhiều kết quả .

Chiến tranh Goguryeo-Baekje: 

Năm 371, vua Geon-chongo (Cận Tiếu Cổ Vương) của Baekje tấn công và cướp phá thành Bình Nhưỡng của Goguryeo, vua Cố Quốc Nguyên Vương của Goguryeo tử trận.

Tam Quốc Trung Hoa là một thời kì lịch sử kéo dài 60 năm bắt đầu từ năm 220 khi Ngụy Vương là Tào Phi phế bỏ vua Hán Hiến Đế, xưng Đế, lập nên nhà Ngụy cho đến năm 280 khi Ngô Vương Tôn Hạo đầu hàng Tấn Đế Tư Mã Viêm. Đây là một trong những thời kì biến loạn nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Tam Quốc Triều Tiên là thời kì bắt đầu từ năm 57 TCN đến năm 668 CN khi liên quân Đường - Silla tiêu diệt Goguryeo. Khác với Tam Quốc Trung Hoa hình thành từ một nước thống nhất chia ra, Tam Quốc Triều Tiên được lập nên từ những phần lãnh thổ độc lập.

Qua những điều trên, chúng ta có thể thấy rằng dù ở 2 quốc gia khác nhau nhưng Tam Quốc của mỗi nước lại có những điểm tương đồng đến không ngờ. Thật thú vị phải không?

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn