Sửa lỗi không thể nạp hồ sơ firefox của bạn

Nếu một ngày bạn khởi động firefox và nhận được dòng thông báo: lỗi không thể nạp hồ sơ firefox của bạn. có thể nó bị mất hoặc không thể truy cập được thì hãy á

Nếu một ngày bạn khởi động firefox và nhận được dòng thông báo: lỗi không thể nạp hồ sơ firefox của bạn. có thể nó bị mất hoặc không thể truy cập được thì hãy áp dụng cách sau đây.

Nguyên văn bản thông báo tiếng anh: your firefox profile can not be loaded. it may be missing or inaccessible

ảnh lỗi firefox,không mở được firefox,firefox,lỗi trình duyệt

Bước 1: Gỡ firefox

Bước 2: Vào địa chỉ C:\Users\[Tên máy của bạn]\AppData\Local và xóa toàn bộ thư mục Mozilla

ảnh lỗi firefox,không mở được firefox,firefox,lỗi trình duyệt

Bước 3: Bây giờ thì cài đặt lại firefox và thưởng thức.

Chỉ đơn giản vậy nhưng nếu không biết cách thì sẽ không bao giờ xài được :))

Chúc các bạn thành công!