Bạn sẽ không tin những tác phẩm nghệ thuật này được ghép từ LEGO.

Triển lãm "The Art of The Brick" của nghệ sĩ Nathan Sawaya là bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật được lấy cảm hứng từ những món đồ chơi của trẻ em mà chúng ta thường

Triển lãm "The Art of The Brick" của nghệ sĩ Nathan Sawaya là bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật được lấy cảm hứng từ những món đồ chơi của trẻ em mà chúng ta thường gặp đó là những mảnh ghép Lego.

ảnh Lego,The Art of The Brick,nghệ thuật

Từ những miếng ghép Lego tác giả đã tái hiện lại những tác phẩm nổi tiếng khác như Starry Night của Van Gogh và Mona Lisa của Da Vinci , cũng như cho ra mắt những tác phẩm mang đầy tính sáng tạo.