Tại sao 24-27 tuổi là quãng thời gian tồi tệ nhất của đàn ông?

Bạn đã chạm đến cái ngưỡng 24-27 rồi chứ, bạn có đồng ý rằng đó là quãng thời gian tồi tệ nhất của một thằng đàn ông?

Vì lúc này cô bồ cũ đã đi lấy chồng

Vì lúc này cô bồ cũ đã đi lấy chồng,đàn ông,tuổi 24,quảng thời gian tồi tệ

Sự nghiệp thì mới chỉ bắt đầu

Sự nghiệp thì mới chỉ bắt đầu,đàn ông,tuổi 24,quảng thời gian tồi tệ

Ra trường xong, nhà không có tiềm lực thì phải lăn lưng đi làm kiếm tiền để nuôi sống bản thân, lo cho tương lai.

Chơi với sinh viên cũng không được vì mình đã "quá già" so với chúng nó

Chơi với sinh viên cũng không được vì mình đã "quá già" so với chúng nó,đàn ông,tuổi 24,quảng thời gian tồi tệ

Mọi người bắt đầu hỏi về việc lập gia đình của bạn nhiều hơn

Mọi người bắt đầu hỏi về việc lập gia đình của bạn nhiều hơn,đàn ông,tuổi 24,quảng thời gian tồi tệ Fb B Trần

Công việc cũng được hỏi nhiều không kém

Công việc cũng được hỏi nhiều không kém,đàn ông,tuổi 24,quảng thời gian tồi tệ FB Mạnh Quân

Đặc biệt ngay tại thời điểm này

Đặc biệt ngay tại thời điểm này,đàn ông,tuổi 24,quảng thời gian tồi tệ

Đúng vậy, nhà không, xe không, người yêu chưa chắc có, công việc mới tập tành... nói chung là chưa có gì

Đúng vậy, nhà không, xe không, người yêu chưa chắc có, công việc mới tập tành... nói chung là chưa có gì,đàn ông,tuổi 24,quảng thời gian tồi tệ

Vâng, và chốt hạ là đời không như mơ.

Vâng, và chốt hạ là đời không như mơ.,đàn ông,tuổi 24,quảng thời gian tồi tệ Fb Tô Bửu Phát

Bài viết sử dụng hình ảnh search từ Google và của một số Facebooker

  • B Trần
  • Tô Bửu Phát
  • Mạnh Quân

Nội dung Việt Báo

Design: Minh Tiệp/Ohay TV