Kendy 5 năm trước

Tại sao không xác định được nhiệt độ lớn nhất

Tại sao chúng ta xác định được nhiệt độ nhỏ nhất là 0 độ K (khoảng -273 độ C), mà lại không xác định được nhiệt độ lớn nhất? (SHE)

<p>Tại sao ch&uacute;ng ta x&aacute;c định được nhiệt độ nhỏ nhất l&agrave; 0 độ K (khoảng -273 độ C), m&agrave; lại kh&ocirc;ng x&aacute;c định được nhiệt độ lớn nhất? (SHE)</p>
Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...