Thanh Hồ
1 năm trước

Tại sao nói dấu vân tay không đủ cơ sở để kết luận

Cả trên phim lẫn ngoài đời thực, dấu vân tay thường được coi như một cơ sở để định tội tội phạm. Tuy nhiên một số ít người cũng đã tiến hành kiểm chứng coi chúng có thực sự không thay đổi theo gian hay không

 Dấu vân tay từ lâu được các cơ quan an ninh sử dụng như một cơ sở pháp lý trong việc xác định danh tính, dựa trên đặc trưng được chứng minh (bằng phép thống kê): dấu vân tay của mỗi người là duy nhất, là bất biến theo thời gian.  

Cả trên phim lẫn ngoài đời thực, dấu vân tay thường được coi như một cơ sở để định tội tội phạm. Tuy nhiên một số ít người cũng đã tiến hành kiểm chứng coi chúng có thực sự không thay đổi theo gian hay không.  

Nghiên cứu chỉ ra rằng dấu vân tay thực sự thay đổi, nhưng rất ít. Một phân tích về mặt thống kê được đăng trên "Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ" cho biết dấu tay có thay đổi theo thời gian, nhưng sự thay đổi là rất ít, không đủ để làm ảnh hưởng đến các phân tích về pháp lý. 

 Khi nói rằng dấu vân tay không đủ làm bằng chứng kết luận vì CHẤT LƯỢNG ẢNH VÂN TAY. Một ảnh chất lượng kém sẽ dẫn đến nhiều sai lệch, dẫn đầu nhóm nghiên cứu kết luận rằng chất lượng ảnh đóng vai trò lớn trong việc giải thích sự thay đổi hình dáng vân tay theo thời gian.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn