Tận dụng gốc cây làm doll house cho bé

Bạn có những gốc cây bỏ đi, trong gia đình bạn có công chúa nhỏ thì hãy tận dụng gốc cây làm mini doll house nhé

Bạn có công chúa nhỏ, và công chúa của bạn có sở thích chơi mini doll house. Hãy cùng xem cách tận dụng gốc cây làm doll house cho bé rất sáng tạo, hữu ích, và ngăn nắp nhưng không kém phần dễ thương này nhé.

ảnh gốc cây,doll house,nhà của bé

ảnh gốc cây,doll house,nhà của bé

ảnh gốc cây,doll house,nhà của bé

ảnh gốc cây,doll house,nhà của bé

ảnh gốc cây,doll house,nhà của bé

ảnh gốc cây,doll house,nhà của bé

ảnh gốc cây,doll house,nhà của bé

Thu Hiền (Sưu tầm)


  • Bài liên quan: gốc cây, doll house, nhà của bé,