Tập hợp các quy tắc tạo bố cục đẹp cho bức ảnh

Video tập hợp các quy tắc để chụp một bức ảnh có bố cục đẹp. Các quy tắc bao gồm quy tắc 1/3, quy tắc đóng khung, quy tắc đường chéo, v.v...

1,046
Bình chọn: 0/0

9 photography tips mẹo hay để có bức ảnh đẹp

Video tập hợp các quy tắc để chụp một bức ảnh có bố cục đẹp. Các quy tắc bao gồm quy tắc 1/3, quy tắc đóng khung, quy tắc đường chéo, v.v...

0 0