Té ghế với những tin nhắn bá đạo chỉ - có - thể - là - bạn - thân!

Có bao giờ bạn "tức điên" với những tin nhắn của "chúng nó"? Chỉ có những đứa bạn thân "trời ơi" mới dám nhắn những tin này với bạn!

Có bao giờ bạn "tức điên" với những tin nhắn của "chúng nó"? Chỉ có những đứa bạn thân "trời ơi" mới dám nhắn những tin này với bạn!

1. Những thằng bạn “nối khố”

ảnh bạn thân,tin nhắn của bạn thân,tin nhắn hài hước,đứa bạn trời đánh,tin nhắn


ảnh bạn thân,tin nhắn của bạn thân,tin nhắn hài hước,đứa bạn trời đánh,tin nhắn

Những thằng bạn thân lúc nào cũng là nơi thoải mái để mình “bựa” hết cỡ!

2. Những đứa bạn “trời đánh”!

ảnh bạn thân,tin nhắn của bạn thân,tin nhắn hài hước,đứa bạn trời đánh,tin nhắn

Ai trong chúng ta cũng có những đứa bạn mà đôi khi ta gọi chúng là “cờ hó”!

ảnh bạn thân,tin nhắn của bạn thân,tin nhắn hài hước,đứa bạn trời đánh,tin nhắn

Kẻ tám lạng, người nửa cân! Vậy nên mới làm bạn với nhau được!

ảnh bạn thân,tin nhắn của bạn thân,tin nhắn hài hước,đứa bạn trời đánh,tin nhắn

Nhiều khi cũng phải tự hỏi, não của thằng bạn mình để ở đâu!

Còn bạn đã nhận được tin nhắn “trời ơi đất hỡi” nào từ những đứa bạn thân chưa? Chia sẻ ngay nhé! 

Theo SKCĐ