Té ghế với những trích đoạn HÀI MUỐN XỈU

Video tổng hợp các vine (video ngắn dưới 7 giây) của nhóm SGV. Những tình huống hài hước trong cuộc sống hằng ngày mà bạn vẫn hay gặp phải.

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Video tổng hợp các vine (video ngắn dưới 7 giây) của nhóm SGV. Những tình huống hài hước trong cuộc sống hằng ngày mà bạn vẫn hay gặp phải.

ảnh video hài hước,tổng hợp vine,vine,sgv team,saigonvines

SGV là một nhóm các bạn trẻ sinh sống tại Sài Gòn. Video do SGV team làm là những video ngắn dạng vine, nội dung mang tính hài hước. Hiện nay nhóm có 3 nam và 1 nữ, nếu bạn yêu thích nhóm bạn có thể kết nối với nhóm qua các địa chỉ sau đây: