Tết "rất riêng" qua phim ngắn đầy cảm xúc

Mỗi người chúng ta đều có những câu chuyện riêng, nhưng chỉ cần một chút chia sẻ, ngày Tết sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Mỗi người chúng ta đều có những câu chuyện riêng, nhưng chỉ cần một chút chia sẻ, ngày Tết sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.

Phim ngắn được thực hiện bởi các bạn trẻ Việt trong ekip S2 Production.