Thách thức bản thân với câu hỏi tên thủ đô các nước

Ít nhiều trong chúng ta cũng biết được một số tên thủ đô. Tuy nhiên, những câu hỏi sau đây sẽ khiến bạn đau đầu vì những cái tên rất lạ. Nếu trả lời được hết tấ

Ít nhiều trong chúng ta cũng biết được một số tên thủ đô. Tuy nhiên, những câu hỏi sau đây sẽ khiến bạn đau đầu vì những cái tên rất lạ. Nếu trả lời được hết tất cả thì bạn chính sư phụ của Giáo sư Cù Trọng Xoay.


ảnh thủ đô,tên thủ đô

1. Vaduz là thủ đô của nước nào ?

    A. Liechtenstein

    B. Astonia

    C. Andorra

    D. Armenia

ảnh thủ đô,tên thủ đô

2. Thủ đô của Moldova tên là gì ?

    A. Yerevan

    B. Chisinau

    C. Vilnius

    D. Bern

ảnh thủ đô,tên thủ đô

3. Freetown là thủ đô của nước nào ?

    A. Liberia

    B. Sierra Leone

    C. Cameroon

    D. Gabon

ảnh thủ đô,tên thủ đô

4. Lusaka là thủ đô của nước nào ?

    A. Malawi

    B. Uganda

    C. Zambia

    D. Lesotho

ảnh thủ đô,tên thủ đô

5. Tên thủ đô Eritrea là gì ?

    A. Asmara

    B. Kigali

    C. Antananarivo

    D. Kampala

ảnh thủ đô,tên thủ đô

6. Tegucigalpa là thủ đô của nước nào ?

    A. Nicaragua

    B. Honduras

    C. Costa Rica

    D. Belize

ảnh thủ đô,tên thủ đô

7. Funafuti là thủ đô của nước nào ?

    A. Fiji

    B. The Cook Islands    

    C. Tuvalu

    D. Tonga

ảnh thủ đô,tên thủ đô

8. Thủ đô của Suriname tên là gì ?

    A. Suriname City

    B. Paramaribo

    C. Zion

    D. Moengo

ảnh thủ đô,tên thủ đô

9. Nuku'alofa là thủ đô của nước nào ?

    A. Bora Bora

    B. Djibouti

    C. Tonga

    D. Pitcairn

ảnh thủ đô,tên thủ đô

10. Windhoek là thủ đô của nước nào ?

    A. Saint Vincent and the Grenadines

    B. Namibia

    C. St Kitts and Nevis

    D. Archenland

ảnh thủ đô,tên thủ đô

11. Thủ đô của Marshall Islands tên là gì ?

    A. Montevideo

    B. Majuro

    C. Manila

    D. Mbabane

ảnh thủ đô,tên thủ đô

12. Moroni là thủ đô của nước nào ?

    A. Macedonia

    B. Yemen

    C. Comoros

    D. Papua New Guinea

ảnh thủ đô,tên thủ đô

13. Tashkent là thủ đô của nước nào ?

    A. Turkmenistan

    B. Tajikistan

    C. Uzbekistan

    D. Kyrgyzstan

ảnh thủ đô,tên thủ đô

14. Thủ đô của Kosovo tên là gì ?

    A. Pristina

    B. Victoria

    C. Dakar

    D. Lome

ảnh thủ đô,tên thủ đô

15. Bishkek là thủ đô nước nào ?

    A. Nepal

    B. Armenia

    C. Mongolia

    D. Kyrgyzstan


Đáp án: 1-a, 2-b, 3-b, 4-c, 5-a, 6-b, 7-c, 8-b, 9-c, 10-b, 11-b, 12-c, 13-c, 14-a, 15-d


  • Bài liên quan: thủ đô, tên thủ đô,