Hải Anh
4 năm trước

Thách thức bản thân với câu hỏi tên thủ đô các nước

Ít nhiều trong chúng ta cũng biết được một số tên thủ đô. Tuy nhiên, những câu hỏi sau đây sẽ khiến bạn đau đầu vì những cái tên rất lạ. Nếu trả lời được hết tấ

Ít nhiều trong chúng ta cũng biết được một số tên thủ đô. Tuy nhiên, những câu hỏi sau đây sẽ khiến bạn đau đầu vì những cái tên rất lạ. Nếu trả lời được hết tất cả thì bạn chính sư phụ của Giáo sư Cù Trọng Xoay.


Mô tả hình ảnh

1. Vaduz là thủ đô của nước nào ?

    A. Liechtenstein

    B. Astonia

    C. Andorra

    D. Armenia

Mô tả hình ảnh

2. Thủ đô của Moldova tên là gì ?

    A. Yerevan

    B. Chisinau

    C. Vilnius

    D. Bern

Mô tả hình ảnh

3. Freetown là thủ đô của nước nào ?

    A. Liberia

    B. Sierra Leone

    C. Cameroon

    D. Gabon

Mô tả hình ảnh

4. Lusaka là thủ đô của nước nào ?

    A. Malawi

    B. Uganda

    C. Zambia

    D. Lesotho

Mô tả hình ảnh

5. Tên thủ đô Eritrea là gì ?

    A. Asmara

    B. Kigali

    C. Antananarivo

    D. Kampala

Mô tả hình ảnh

6. Tegucigalpa là thủ đô của nước nào ?

    A. Nicaragua

    B. Honduras

    C. Costa Rica

    D. Belize

Mô tả hình ảnh

7. Funafuti là thủ đô của nước nào ?

    A. Fiji

    B. The Cook Islands    

    C. Tuvalu

    D. Tonga

Mô tả hình ảnh

8. Thủ đô của Suriname tên là gì ?

    A. Suriname City

    B. Paramaribo

    C. Zion

    D. Moengo

Mô tả hình ảnh

9. Nuku'alofa là thủ đô của nước nào ?

    A. Bora Bora

    B. Djibouti

    C. Tonga

    D. Pitcairn

Mô tả hình ảnh

10. Windhoek là thủ đô của nước nào ?

    A. Saint Vincent and the Grenadines

    B. Namibia

    C. St Kitts and Nevis

    D. Archenland

Mô tả hình ảnh

11. Thủ đô của Marshall Islands tên là gì ?

    A. Montevideo

    B. Majuro

    C. Manila

    D. Mbabane

Mô tả hình ảnh

12. Moroni là thủ đô của nước nào ?

    A. Macedonia

    B. Yemen

    C. Comoros

    D. Papua New Guinea

Mô tả hình ảnh

13. Tashkent là thủ đô của nước nào ?

    A. Turkmenistan

    B. Tajikistan

    C. Uzbekistan

    D. Kyrgyzstan

Mô tả hình ảnh

14. Thủ đô của Kosovo tên là gì ?

    A. Pristina

    B. Victoria

    C. Dakar

    D. Lome

Mô tả hình ảnh

15. Bishkek là thủ đô nước nào ?

    A. Nepal

    B. Armenia

    C. Mongolia

    D. Kyrgyzstan


Đáp án: 1-a, 2-b, 3-b, 4-c, 5-a, 6-b, 7-c, 8-b, 9-c, 10-b, 11-b, 12-c, 13-c, 14-a, 15-d


Chủ đề chính: #thủ_đô

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn