Bảo Thanh Lương 1 năm trước

Thần thoại Ấn Độ: Kalpa

Ba Ngôi chủ động : Đấng Sáng Tạo, Đấng Bảo Hộ và Đấng Hủy Diệt (Brahmâ, Vishnu và Shiva). Tuy ba mà một, tuy một mà ba. Sáng tạo để bảo tồn rồi huỷ diệt; hủy diệt để sáng tạo rồi bảo tồn; bảo tồn để huỷ diệt rồi sáng tạo. Cứ thế tiếp diễn theo một chu kỳ bất tận. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi và thần thoại Ba Ngôi Tối Linh dưới diện mạo mới. Thoạt cần phải biết thế nào là Kalpa

Kalpa là một kiếp của vũ trụ, lâu bằng một ngày của Brahmâ (Thần Sáng Tạo),tính ra là 4.320.000.000 năm. Mỗi Kalpa gồm có 1.000 đại kỷ nguyên (Mâhâ-yuga).Mỗi đại kỷ nguyên gồm có 4 thời đại kế tiếp nhau theo một trật tự nhất định: 

1. Kritayuga tức là thời hoàng kim, lâu 1.728.000 năm, trong đó nhân loại sốngtrong hạnh phúc tuyệt đối, mầm ác chưa xuất hiện. 

 2. Tretâyuga tức Bạch ngân thời đại, lâu 1.296.000 năm, trong đó mầm ác bắt đầuxuất hiện, gây nên những chuyện bất hoà trong nhân loại. 

 3. Dvâpara-yuga tức lưỡng tính thời đại, lâu 864.000 năm, trong đó tính ác đãphát triển ngang sức với tính thiện, mâu thuẫn và xung đột mỗi ngày một nhiều. 

 4. Kati-yuga tức Hôn ám thời đại, lâu 432.000 năm, trong đó tính ác tràn ngập,tính thiện mất dần, nhân loại sống trong hỗn loạn đau khổ. Vào cuối mỗi đại kỷ nguyên, tức là vào cuối mỗi Kali-yuga, thần Vishnu sẽ xuấthiện dưới tên Kalki, tiêu diệt nhân loại trong một trận hồng thuỷ hay đại hoảtai, rồi sau đó tái thiết một đại kỷ nguyên mới.  

 Cuối mỗi Kalpa sẽ xảy ra một vụ huỷ diệt (pralaya) của toàn thể vũ trụ. Vụhủy diệt này mở đầu cho đêm của Brahmâ khi thần này đi ngủ. Hết một đêm, thờigian dài bằng một Kalpa, Brahmâ tỉnh giấc, lại bắt đầu một Kalpa khác của VũTrụ tái sinh. Cuộc đời của Brahmâ sẽ thọ 100 năm (tính theo mỗi ngày của Brahmâ như trên). Khi Brahmâ chết, ngày đó sẽ xảy ra một vụ đại huỷ diệt (mahâpralaya) : toàn thểvũ trụ và thế giới thần linh đều chết hết. Một trăm năm sau nữa, Brahmâ táisinh, vòng sáng tạo và huỷ diệt lại bắt đầu. Tính cho đến nay, Brahâm vừa được 50 tuổi.  

Hôn ám thời đại (Kali-yuga) chính làthời đại này của nhân loại. Theo sự tính của người Ấn Độ thì hiện nay chúng tađang sống trong khoảng năm 6.000 của kỷ nguyên Kaliyuga, còn cách ngày tận thế426.000 năm nữa.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn