Bảo Thanh Lương 1 năm trước

Thần thoại Nhật Bản: Nữ thần Mặt Trăng Tsuki-yomi và nữ thần Nuôi Dưỡng Ukemochi

Nữ thần mặt trời Amaterasu ủy cho Nữ thần Mặt Trăng Tsuki-yomi sứ mạng xuống phụ tá nữ thần Nuôi Dưỡng Ukemochi dưới trần. Hay tin đó nữ thần Ukemochi bèn cúi xuống đất thổ ra cơm chín, hướng ra bể thả các giống cá, ngước lên phía núi rừng phóng ra chim muông để làm đại tiệc khoản đãi nữ thần Mặt Trăng.

Tsuki-yomi nổi giận cholà nữ thần Nuôi Dưỡng Ukemochi khinh mạn mình, dám thổ ra cơm chín làm tiệc đãimình, bèn tuốt ngay gươm ra chém chết và trở về thuật lại mọi việc cho nữ thầnMặt Trời nghe. 

Amaterasu giận lắm, hết lời mắng mỏ Tsuki-yomi và không bao giờcòn gặp mặt Tsuki-yomi nữa. Mặt Trời, Mặt Trăng cách biệt ở hai đối cực từ đấy. Mặt Trời chỉ xuất hiện banngày còn Mặt Trăng ban đêm. 

Sau khi Ukemochi chết, Amaterasu lại sai một sứ giả nữa xuống thì thấy xác nữthần đã biến thành nhiều thứ: đầu hóa thành con bò, con ngựa; trán hoá thànhcây kê; lông mày thành tằm; mắt thành lúa tắc; bụng thành lúa; bộ phận sinh dụcthành lúa mì và đỗ. 

Thần sứ giả thu lượm những thứ đó về trình với nữ thần MặtTrời. Nữ thần bèn lấy ngũ cốc làm hạt giống, trao cho một vị thần linh đemgieo, rồi ngậm con tằm mà rút tơ ra”. Từ đó bắt đầu có thuật nuôi tằm lấy tơdệt lụa. 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...