Thanh niên này đã luyện Rubik đến mức thượng thừa

Dùng từ "Thượng thừa" có lẽ không quá khi nói về mức độ nhanh và thuần thục khi chơi Rubik của chàng thanh niên này. Cậu tên là Hao-Zheng Lin.

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Dùng từ "Thượng thừa" có lẽ không quá khi nói về mức độ nhanh và thuần thục khi chơi Rubik của chàng thanh niên này. Cậu tên là Hao-Zheng Lin. Không những chỉ cần dùng 1 tay để xếp mà cậu còn có thể kết hợp nó cùng với trò tung hứng, 2 tay 2 trò. Thật quá tuyệt vời

Hao-Zheng Lin


  • Bài liên quan: Hao-Zheng Lin, chơi rubik,