Thanh niên tập cứng - Lúc đầu hơi run nhưng sau đã bình tĩnh trở lại

Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra giấy tờ khi người tham gia giao thông không vi phạm lỗi nào. Thanh niên trong video này có lẽ đã xem nhiều video cãi CSGT và đây là lần đầu thực hành nên còn hơi run.

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra giấy tờ khi người tham gia giao thông không vi phạm lỗi nào. Thanh niên trong video này có lẽ đã xem nhiều video cãi CSGT và đây là lần đầu thực hành nên còn hơi run. :)) Tuy nhiên làm chưa tới nên lúc sau vẫn phải xuất trình giấy tờ =))

ảnh csgt,cảnh sát giao thông,kiểm tra hành chính