Thế giới này thật là kỳ diệu và sự sáng tạo của con người là không giới hạn

Bạn sẽ rất ngạc nhiên về những điều kỳ diệu xung quanh mình đấy. Thử để ý và cùng sáng tạo nhé!

,sáng tạo,cái bóng,chiếc bóng,đổ bóng

Bạn thấy gì nào?

,sáng tạo,cái bóng,chiếc bóng,đổ bóng

,sáng tạo,cái bóng,chiếc bóng,đổ bóng

,sáng tạo,cái bóng,chiếc bóng,đổ bóng

,sáng tạo,cái bóng,chiếc bóng,đổ bóng

,sáng tạo,cái bóng,chiếc bóng,đổ bóng

,sáng tạo,cái bóng,chiếc bóng,đổ bóng

,sáng tạo,cái bóng,chiếc bóng,đổ bóng

,sáng tạo,cái bóng,chiếc bóng,đổ bóng

,sáng tạo,cái bóng,chiếc bóng,đổ bóng

,sáng tạo,cái bóng,chiếc bóng,đổ bóng

,sáng tạo,cái bóng,chiếc bóng,đổ bóng

,sáng tạo,cái bóng,chiếc bóng,đổ bóng

,sáng tạo,cái bóng,chiếc bóng,đổ bóng

Chỉ từ chiếc bóng của những đồ vật quá đỗi quen thuộc chúng ta có thể sáng tạo ra những câu chuyện đáng yêu. Thật tuyệt!