Thể hiện tình yêu bằng một bó " Hoa Tiền"

6990 Nhân Dân Tệ ( Khoảng 2450000 VND) là số tiền mà một chàng trai ở thành phố Tế Nam Trung Quốc bỏ ra để làm 1 bó " Hoa Tiền" tặng bạn gái nhân ngày lễ Tình Nhân

Ngày lể Tình Nhân vừa qua, một chàng trai, ở thành phố Tế Nam Trung Quốc. Đã thuê một cửa hàng  bán hoa, kết 1 bó " Hoa Tiền" với tiền công là 800 Nhân Dân Tệ (khoảng 2800000 VND) để tặng bạn gái.

Bó hoa này, được kết bằng 20 tờ bạc mệnh giá 5 Nhân dân Tệ ( RMB ), 19  tờ 10RMB,  35 tờ 20 RMB,  40 tờ 50 RMB và 40 tờ 100 RMB, tổng cộng là 6990 RMB 

Chủ nhân của bó hoa đặc biệt này  cho biết,  để có đủ những đồng tiền mới cho bó hoa đặc biệt nay, anh đã phải chạy qua  hơn chục Ngân Hàng mới đổi được.

Cửa hàng đang kết bó " Hoa Tiền"

Cửa hàng đang kết bó " Hoa Tiền" ,hoa tiền,lễ tình nhân

Có 40 tờ bạc mệnh giá 50 RMB như thế này được sử dụng.

Có 40 tờ bạc mệnh giá 50 RMB như thế này  được sử dụng.,hoa tiền,lễ tình nhân

Bó " Hoa Tiền" 6990 RMB đã hoàn thành.

Bó " Hoa Tiền" 6990 RMB đã hoàn thành.,hoa tiền,lễ tình nhân

Chàng trai ôm bó "Hoa Tiền" ra khỏi cửa hàng.

Chàng trai ôm bó  "Hoa Tiền" ra khỏi cửa hàng.,hoa tiền,lễ tình nhân

  • Bài liên quan: hoa tiền, lễ tình nhân,