THEFACE LGBT 2019 -MỘt số hình ảnh thí sinh casting trong THEFACE LGBT 2019

THEFACE LGBT 2019 -MỘt số hình ảnh thí sinh casting trong THEFACE LGBT 2019

THEFACE LGBT 2019 -MỘt số hình ảnh thí sinh casting trong THEFACE LGBT 2019

nGÀY 20/10/2019 Chương trình THEFACE LGBT 2019 casting lần 1 tại Trung Tâm VHTDTT Quận Bình Tân HCM, thí sinh thể hiện phần thi của mình khá ấn tượng, đối tượng tham gia đa phần là những công nhân có những bạn chưa từng tham gia một chương trình nào và đây là lần đầu tiên các bạn thể hiện.

Mộ Số hình ảnh thí sinh trong casting lần 1 

, Thí sinh Tomboy SBD 161

,

,

,

,

,

,

,

,