Thêm một nạn nhân nữa của nhờ Photoshop trên mạng

Dường như thành viên các group design chỉ chực chờ cơ hội có người nhờ để trổ tài troll của mình.

Ảnh gốc

Ảnh gốc,nhờ photoshop,ảnh hài

Nhân 3 niềm vui

Nhân 3 niềm vui,nhờ photoshop,ảnh hài

Nhân n niềm vui

Nhân n niềm vui,nhờ photoshop,ảnh hài

"Anh không thích điều này đâu đấy"

"Anh không thích điều này đâu đấy",nhờ photoshop,ảnh hài

Đúng là chú bò tình yêu của năm

Đúng là chú bò tình yêu của năm,nhờ photoshop,ảnh hài

Sau tất cả, chỉ còn lại...

Sau tất cả, chỉ còn lại...,nhờ photoshop,ảnh hài

  • Bài liên quan: nhờ photoshop, ảnh hài,