Nguyễn Thị Thu Hiền 2 năm trước

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2017 - Không nên bỏ qua những lưu ý cực kỳ quan trọng này

Hiện nay, trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo có mục Hỏi - đáp phục vụ đăng ký dự thi của thí sinh. Và sau đây là một số giải đáp cực kỳ quan trọng của Bộ dành cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2017

Hỏi: Để có kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trườngđại học, co đẳng thí sinh đã đăng ký thi cả hai bài thi tổ hợp. Nếu có một bàithành phần trong bài thi tổ hợp có kết quả dưới 1,0 điểm, thí sinh có được xétcông nhận tốt nghiệp không? Việc sử dụng kết quả thi để xét tuyển sẽ được thựchiện như thế nào?

 Trả lời: Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệpTHPT quy định: Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi 3 bài thibắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và tự chọn 1 trong số 2 bài thi tổ hợpKhoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội. Quy chế cũng qui định thí sinh có thể đăngký dự thi cả hai bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Trongtrường này điểm bài thi nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệpTHPT.

Tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý:đã đăng ký dự thi bài thi tổ hợp nào thì phải dự thi hết các môn thành phần củabài thi tổ hợp đó, kể cả trường hợp đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp.

Nếu thí sinh đăng ký dự thi cả2 bài thi tổ hợp mà không dự thi 1 bài sẽ bị coi là bỏ thi bài thi đã đăng kýđể xét tốt nghiệp và vì vậy thí sinh sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp.Khithí sinh có kết quả của cả hai bài thi tổ hợp, hệ thống sẽ tự xác định bài tổhợp nào không có môn thi thành phần bị điểm “liệt” (điểm từ 1,0 trở xuống) đểxét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh. Trường hợp cả hai bài thi tổ hợp đềukhông có môn thành phần bị điểm “liệt”, hệ thống sẽ chọn bài thi có kết quả caohơn để xét công nhận tốt nghiệp.

Như vậy, trong 2 bài thi tổ hợp chỉ cần 1 bàikhông có môn thành phần bị điểm “liệt” là thí sinh được xét công nhận tốtnghiệp.Đốivới bài thi có môn thành phần bị điểm “liệt”, nếu đã tốt nghiệp, thí sinh khôngthể dùng kết quả cả bài thi đó để xét tuyển đại học, cao đẳng, nhưng vẫn có thểdùng kết quả của các môn thành phần có kết quả trên 1,0 điểm để đăng ký xéttuyển đại học, cao đẳng.

Hỏi: Năm nay, thi THPT quốc gia có một số điểm mới. Để đăng ký dự thi và xéttuyển không gặp những sai sót đáng tiếc, thí sinh cần phải chú ý những điểm gì? 

Trả lời: Năm nay, khi đăng ký dự thi, thí sinh phải điền thôngtin vào phiếu đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển vào đại học hoặc vào cácngành đào tạo giáo viên của các trường cao đẳng. Việc đăng ký xét tuyển vào các trường cao đẳng khác thí sinh thực hiệntheo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.Thôngtin cần điền trong phiếu đăng ký dự thi không khác nhiều so với năm 2015, 2016.

Tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý một số điểm mới và những điểm mà thí sinh các nămtrước thường mắc lỗi:

-Thí sinh đang học lớp 12 phải đăng ký thi đủ các môn thành phần của bài thi tổhợp; chỉ có thí sinh tự do đã tốt nghiệp hoặc thí sinh được bảo lưu điểm thitheo quy định của Quy chế mới được chọn các môn thi thành phần của bài thi tổhợp

;-Thí sinh giáo dục thường xuyên không phải thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp,tuy nhiên vẫn có thể đăng ký dự thi môn ngoại ngữ để sử dụng kết quả trong xéttuyển vào các trường;

-Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực theo quy định, để đượcmiễn thi (đạt điểm tối đa) môn ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp, cần phải điền đầyđủ thông tin trong mục 15 của Phiếu đăng ký dự thi. Tuy nhiên các thí sinh cầnlưu ý: để có thể đăng ký xét tuyển vào các tổ hợp xét tuyển sử dụng kết quả mônngoại ngữ, các thí sinh cần xem đề án tuyển sinh của trường dự định đăng ký xéttuyển. Nếu trường không thực hiện chính sách xét tuyển môn ngoại ngữ với chứngchỉ quốc tế thì thí sinh phải đăng ký dự thi môn ngoại ngữ để đăng ký xét tuyềnđại học, cao đẳng (đồng thời đăng ký miễn thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp);

-Thí sinh có đăng ký sơ tuyển (vào các trường khối công an, quân đội, năngkhiếu), cần sử dụng thống nhất số chứng minh nhân dân khi đăng ký dự thi vàđăng ký sơ tuyển.Khiđiền thông tin đăng ký xét tuyển các thí sinh cần lưu ý:-Điền chính xác thông tin vê ưu tiên trong tuyển sinh, thông tin về mã trường,mã ngành và mã tổ hợp để xét tuyển phải phù hợp với môn thi đã đăng ký.

-Khi lựa chọn trường, ngành cần cân nhắc kỹ lượng trên cơ sở nghiên cứu các quyđịnh trong Quy chế tuyển sinh. 

Hỏi: Trong quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT, Bộ Giáo dục vàĐào tạo có quy định với thí sinh tự do đã tốt nghiệp, có thể đăng ký tại bất cứđâu và dự thi tại bất cứ địa phương nào phù hợp. Tuy nhiên, với đối tượng làthí sinh tự do thi để xét tốt nghiệp (do năm 2016 chưa đỗ tốt nghiệp), Bộ Giáodục và Đào tạo có lưu ý gì?

 Trả lời: Đối với đối tượng thí sinh tự do chưa đỗ tốt nghiệpTHPT đăng ký dự thi tại các trường THPT hoặc Trung tâm Giáo dục thường xuyên(đối với thí sinh Giáo dục thường xuyên). Đăng ký dự thi ở điểm đăng ký dự thinào thì phải dự thi cùng với các thí sinh lớp 12  của điểm đăng ký dự thiđó. Những thí sinh này được quyền bảo lưu kết quả thi năm 2016 để xét tốtnghiệp theo quy định của quy chế thi THPT quốc gia và được chọn các môn thànhphần của bài thi tổ hợp để xét tốt nghiệp (ví dụ: thí sinh được bảo lưu môn Vậtlí sẽ chỉ cần đăng ký thi môn Hóa học, Sinh học để xét tốt nghiệp). Tuy nhiên,nhiều trường đại học không sử dụng kết quả thi được bảo lưu từ năm 2016 để xéttuyển nên thí sinh cần nghiên cứu đề án tuyển sinh của trường dự kiến đăng kýxét tuyển để đăng ký dự thi cho phù hợp.Mộtđiểm quan trọng mà thí sinh tự do chưa tốt nghiệp cần phải lưu ý: khác với thísinh đang học lớp 12, việc đăng ký xét công nhận tốt nghiệp được thực hiện vàocuối tháng 5, thí sinh tự do nộp Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp cùngvới Phiếu đăng ký dự thi. 

Hỏi: Trong một số tài liệu ghi sau mỗi môn thi sẽ thu lại giấy nháp, vậy thísinh có được lưu lại kết quả làm bài của mình để dò với đáp án hay không? 

Trả lời: Trong kỳ thi THPT quốc gia, các môn thi như Toán, Ngữvăn, các môn ngoại ngữ, thí sinh không phải nộp lại giấy nháp và đề thi. Cònlại, đối với các bài thi tổ hợp, sau hai môn thi thành phần đầu tiên củatừng bài thi, thí sinh phải nộp lại đề thi và giấy nháp. Tuy nhiên, thí sinhkhông phải nộp lại đề và giấy nháp ở môn cuối cùng của bài tổ hợp (môn sinh họctrong bài khoa học tự nhiên và môn giáo dục công dân trong bài khoa học xãhội). Do các môn thành phần của bài thi tổ hợp được làm trên cùng một phiếu trảlời trắc nghiệm nên thí sinh có thể lưu lại phương án trả lời tất cả các mônthành phần của bài thi trên giấy nháp môn thi cuối cùng.

 Hỏi: Theo Quy chế thi THPT quốc gia, thí sinh tự do thi để xét công nhận tốtnghiệp học theo chương trình nào phải đăng ký dự thi theo quy định của chươngtrình đó. Năm 2016 thí sinh dự thi nhưng chưa đỗ tốt nghiệp, thí sinh tiếp tụctheo học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên. Để xét công nhận tốt nghiệp, thísinh có cần đăng ký thi môn ngoại ngữ hay không? 

Trả lời: Việc xác định thí sinh học theo chương trình nào phảicăn cứ vào học bạ. Nếu trong học bạ của thí sinh (ít nhất là lớp 12) có kết quảhọc tập do Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp thì thí sinh được phép đăng kýdự thi theo quy định đối với thí sinh giáo dục thường xuyên và không phải đăngký dự thi môn ngoại ngữ.

 Hỏi: Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp được bảo lưu tối đa là bao nhiêu môn?Năm 2016, thí sinh có điểm khuyến khích là do có giấy chứng nhận nghề. Năm naythí sinh có thể tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận nghề để được hưởng chế độkhuyến khích hay không? 

Trả lời: Về điểm bảo lưu, nếu năm 2016 thí sinh thi đủ số môn,không bị kỷ luật ở mức hủy kết quả thi thì những môn thi có kết quả từ 5 điểmtrở lên, thí sinh được bảo lưu và dùng kết quả bảo lưu để xét công nhận tốtnghiệp.Vềđiểm khuyến khích, nếu năm 2016 thí sinh có chứng chỉ nghề theo đúng quy địnhvà đã được hưởng điểm khuyến khích thì thí sinh vẫn được hưởng điểm khuyếnkhích đó để xét công nhận tốt nghiệp năm 2017.

 Hỏi: Tại trường THPT thí sinh đang theo học tiếng Anh nhưng thí sinh cũng đãtheo học tiếng Đức nhiều năm và có chứng chỉ tiếng B1 tiếng Đức do ZfA cấp còngiá trị, vậy thí sinh có thể dùng chứng chỉ tiếng Đức để đăng ký miễn thi mônngoại ngữ không? Để lấy kết quả xét vào các trường đại học thí sinh cần đăng kýdự thi môn ngoại ngữ nào?

Trả lời: Theo Quy chế thi THPT quốc gia, thí sinh có thể dùngchứng chỉ B1 tiếng Đức để đăng ký miễn thi môn ngoại ngữ và được nhận điểm tốiđa môn ngoại ngữ để xét công nhận tốt nghiệp. Để xét tuyển vào các trường đạihọc, thí sinh chọn ngành, chọn trường và chọn tổ hợp mà trường quy định chongành đã được chọn để đăng ký dự thi; trong trường hợp ngành/trường lấy các tổhợp có cả tiếng Anh và tiếng Đức thì thí sinh có thể đăng ký dự thi một trong 2ngôn ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Đức.

Hỏi: Về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, năm nào cũng có những thí sinhlàm đơn khiếu kiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo có lưu ý gì không? 

Trả lời: Hiện nay ưu tiên trong tuyển sinh bao gồm: Ưu tiêntheo đối tượng và ưu tiên theo khu vực. Trong Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫntuyển sinh đã đưa ra các quy định về minh chứng cần có để được hưởng ưu tiêntheo đối tượng; danh mục các xã phường được hưởng ưu tiên khu vực đã được côngbố công khai trên cổng thông tin của Bộ, các thí sinh có thể tham khảo.Nhưvậy, trước khi điền thông tin về ưu tiên trong tuyển sinh, các thí sinh cần đọckỹ các văn bản trên. Ngoài ra, hệ thống quản lý của Bộ có chức năng rà soát chếđộ ưu tiên đối tượng: nếu thí sinh điền thông tin sai, hệ thống sẽ tự động điềuchỉnh cho đúng. Do vậy, thí sinh khi nhận được bản in kết quả đăng ký dự thi vàđăng ký xét tuyển, cần rà soát kỹ trước khi ký xác nhận. 

Hỏi: Năm nay thí sinh học lớp 12 sắp sửa tham gia kì thi THPT quốc gia đểxét tuyển vào đại học, thí sinh có thể đăng kí xét tuyển vào cùng 1 ngành của 1trường với nhiều tổ hợp được không? Ví dụ như: Trường Đại học Bách khoa Hà Nộituyển sinh ngành Công nghệ Thông tin với 2 tổ hợp Toán, Vật lý, Tiếng Anh vàToán, Vật lý, Hóa học thì thí sinh có thể đăng kí xét cả 2 tổ hợp không? 

Trả lời: Thực tế, các trường đại học thường dùng nhiều tổ hợpđể xét tuyển vào một ngành và có quy định cụ thể về cách xét tuyển giữa các tổhợp này. Để tăng khả năng trúng tuyển, thí sinh có thể đăng ký nhiều tổhợp để xét tuyển vào một ngành. Tuy nhiên, phải lưu ý

- Mỗi một tổ hợp là một nguyện vọng;

-Nên đặt tổ hợp gồm các môn thi mà thí sinh có ưu thế ở thứ tự ưu tiên cao hơn.

Hỏi: Thí sinh có thể đăng kí một lúc 2 ngành vào cùng 1 trường đại họckhông? Và thứ tự xét tuyển như thế nào?

Trả lời: Theo Quy chế tuyển sinh năm 2017, thí sinh có thể đăngký không hạn chế số nguyện vọng. Ở mỗi nguyện vọng, thí sinh phải đăng ký mã trường,mã ngành, mã tổ hợp để xét tuyển. Như vậy, thí sinh có thể đăng ký nhiềungành/nhiều tổ hợp trong một trường; mỗi ngành/mỗi tổ hợp trong ngành là mộtnguyện vọng. Khi đăng ký xét tuyển, ngay từ đầu, thí sinh phải xếp thứ tự ưutiên của các nguyện vọng đó. 

 Hỏi: Hiện tại thí sinh đang học ở ngoài Bắc và thí sinh có dự định sau khikết thúc kì thi THPT quốc gia, biết điểm thí sinh sẽ nộp vào trường đại học ởkhu vực TPHCM liệu có được hay không? 

Trả lời: Ngay từ bây giờ, khi đăng ký dự thi, thí sinh đã cóthể đăng ký xét tuyển vào các trường đại học ở phía Nam (những trường có vùngtuyển sinh trong cả nước).Trongtrường hợp chưa đăng ký xét tuyển vào các trường này thì sau khi có kếtquả thi, thí sinh có thể thay đổi, bổ sung nguyện vọng một lần để đăng ký bổsung các trường đại học tại TPHCM.

Hỏi: Với xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, thí sinh cần đăng ký bao nhiêunguyện vọng là đủ? Các thí sinh cần chú ý những gì? 

Trả lời: Mặc dù Quy chế tuyển sinh không hạn chế số nguyệnvọng, nhưng thí sinh cần cân nhắc xem xét kỹ từng nguyện vọng trước khi đăngký, phải đảm bảo các nguyện vọng đăng ký phù hợp với năng lực của mình nhưngcũng là những ngành mình yêu thích để đảm bảo được làm công việc yêu thích hoặcphù hợp với năng lực, khi đã trúng tuyển không phải cân nhắc việc có nên nhậphọc hay không.Tạithời điểm này, thí sinh chưa có kết quả thi, nên về cơ bản thí sinh phải chọncả 3 trường/nhóm trường: nhóm trường cao hơn năng lực trung bình của thí sinhmột chút; nhóm trường hoàn toàn  phù hợp với năng lực của thí sinh và nhómthấp hơn so với năng lực để phòng những rủi ro khi thi cử.Ngoàira, thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng cũng cần cân nhắc kỹ. Về cơ bản nguyệnvọng thí sinh yêu thích hơn sẽ được đặt lên trên để đạt được các mục đích trên. 

Hỏi: Từ ngày 01/4/2017, Cổng thông tin điện tử tuyển sinh của Bộ Giáo dục vàĐào tạo tại địa chỉ: http://thituyensinh.vn đãđưa các thông tin hỗ trợ cho thí sinh đăng ký xét tuyển. Được biết, hiện đã cótrên 300 cơ sở đào tạo đại học và các trường cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáoviên công khai đề án tuyển sinh năm 2017 trên cổng thông tin này. Thí sinh phảilàm gì để có thể tận dụng tốt việc truy cập cổng thông tin để phục vụ cho việclàm hồ sơ, lựa chọn ngành học, trường học?

 Trả lời: Trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạocó đưa các thông tin về mã trường, mã ngành và mã các tổ hợp để xét tuyển vàongành đó. Ngoài ra, trên Cổng thông tin còn có danh mục ưu tiên khu vực quyđịnh các xã khu vực 1, khu vực 2 và khu vực 3. Sử dụng các thông tin này, thísinh có thể điền chính xác thông tin đăng ký xét tuyển và cũng xác định đượcchính xác khu vực ưu tiên mình được hưởng.Bêncạnh đó, Cổng thông tin điện tử của Bộ cũng đăng tải đầy đủ các văn bản liênquan đến thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng như: Quy chế thiTHPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, Quy chế tuyển sinh đại học hệchính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và cácvăn bản hướng dẫn kèm theo. Thí sinh có thể tham khảo thông tin từ các văn bảnnày để nắm được quy định liên quan đến đăng ký dự thi, dự thi và xét công nhậntốt nghiệp; các quy định về chế độ ưu tiên và quy định về xét tuyển.

Hỏi: Với bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, các thí sinh tựdo đã tốt nghiệp, thí sinh hệ giáo dục thường xuyên sẽ phải lựa chọn môn thinhư thế nào, việc xếp phòng thi ra sao?

 Trả lời: Để được xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh là học viênlớp 12 Giáo dục thường xuyên năm học 2016 - 2017 phải đăng ký dự thi 3 bài thi:Toán, Ngữ văn và chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp (thí sinh cũng có thể đăng ký cả2 bài thi tổ hợp và sử dụng bài thi có kết quả cao hơn để xét tốt nghiệp). Lưuý: Bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội đối với thí sinh Giáo dục thường xuyên chỉ có2 môn thi thành phần là Lịch sử và Địa lí.Thísinh tự do đã tốt nghiệp chỉ đăng ký các môn thi phù hợp với yêu cầu xét tuyểncủa các ngành mà thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Các thí sinhnày có thể chọn thi các môn thành phần của bài thi tổ hợp và được xếp vào cácphòng thi riêng tại điểm thi theo môn thi mà thí sinh đó đăng ký. Thí sinh Giáodục thường xuyên cũng được xếp vào các phòng thi riêng tại điểm thi khi dự thibài tổ hợp Khoa học Xã hội.

 Hỏi: Có những quy định gì cho phần khai số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cướccông dân, vì hiện nay vẫn có cả Chứng minh nhân dân mẫu cũ (9 số), Chứng minhnhân dân mẫu mới hoặc Thẻ căn cước công dân (12 số)?

 Trả lời: Mục 4 trong Phiếu đăng ký dự thi dành 12 ô để điền sốChứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. Trường hợp Thẻ căn cước côngdân hoặc Chứng minh nhân dân có 12 số, các em điền bình thường; trường hợpChứng minh nhân dân chỉ có 9 số, các em điền vào 9 ô bên phải và để trống 3 ôbên trái.

 Hỏi: Với những đối tượng ưu tiên, cần điền thông tin vào Phiếu đăng ký dựthi ra sao? Trả lời: Chế độ ưu tiên trong xét công nhận tốt nghiệp THPT baogồm:

-Diện ưu tiên: Diện 1 là những thí sinh bình thường, không được cộng điểm ưutiên; thí sinh Diện 2 được cộng 0,25 điểm,và Diện 3 được cộng 0,5 điểm.

-Điểm khuyến khích được cộng cho thí sinh có các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học(đối với thí sinh giáo dục thường xuyên) và chứng chỉ nghề, đoạt giải cá nhân,tập thể trong các kỳ thi quốc tế, thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, cấptỉnh.Điều36, Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT quy định chitiết về diện ưu tiên và mức cộng điểm khuyến khích. Khi đăng ký xét công nhậntốt nghiệp, thí sinh cần điền thông tin về chế độ ưu tiên (diện ưu tiên và điểmkhuyến khích) ở mục 11 và 12 trong Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Chế độ ưu tiên trong xét tuyển gồm ưu tiên theo khuvực và ưu tiên theo đối tượng được quy định cụ thể tại Điều 7 Quy chế tuyểnsinh đại học hệ chinh quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệchính quy. Khi đăng ký dự thi, thí sinh điền thông tin về chế độ ưu tiên trongxét tuyển vào mục 17 và mục 18 trong Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xéttuyển vào đại học, cao đẳng.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...