Thơ hay được trích trong tiểu thuyết ngôn tình

Thơ hay được sưu tầm , và câu trích trong ngôn tình

,

,

,

,

,

,

,

,