Thời đại smartphone - Con người đang dần khô cạn cảm xúc

Khi công nghệ thông tin càng hiện đại, con người chúng ta dần khô cạn cảm xúc cũng như hành động tẻ nhạt. Hãy xem, suy ngẫm và cân bằng lại cuộc sống của mình

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Khi công nghệ thông tin càng hiện đại, con người chúng ta dần khô cạn cảm xúc cũng như hành động tẻ nhạt. Hãy xem, suy ngẫm và cân bằng lại cuộc sống của mình

ảnh Smartphone,thời đại smartphone,ảnh hưởng của công nghệ,suy ngẫm