Thời Niên Thiếu Của Các Tổng Thống Mỹ

Hầu hết chúng ta thường rất tò mò tuổi trẻ của một tổng thống Hoa Kỳ như thế nào. Tất nhiên, trước khi trở thành những người có quyền lực nhất thế giới, họ đều là những người bình thường giống như chúng ta. Chẳng hạn, Harry S. Truman là người chấm công ở đường sắt, hay Andrew Johnson là thợ may. Để chứng minh rằng tuổi trẻ của họ không khác biệt so với chúng ta, một danh sách chân dung của các tổng thống Hoa Kỳ khi họ còn trẻ được thu thập và bạn khó có thể nhận ra họ.

Barack Obama, 18 tuổi

Barack Obama, 18 tuổi,tổng thống mỹ

Theodore Roosevelt, 20 tuổi

Theodore Roosevelt, 20 tuổi,tổng thống mỹ

John F. Kennedy, khi 21 tuổi và 20 tuổi

John F. Kennedy, khi  21 tuổi và 20 tuổi,tổng thống mỹ

Gerald Ford, khi 18 tuổi và 20 tuổi

Gerald Ford, khi 18 tuổi và 20 tuổi,tổng thống mỹ

Abraham Lincoln, khi hơn 30 tuổi

Abraham Lincoln, khi hơn 30 tuổi,tổng thống mỹ Đây là bức hình được xác nhận sớm nhất của vị tổng thống này

Bill Clinton, khi 22 tuổi và 26 tuổi

Bill Clinton, khi 22 tuổi và 26 tuổi,tổng thống mỹ

Ronald Reagan, khi 29 tuổi

Ronald Reagan, khi 29 tuổi,tổng thống mỹ

Franklin Roosevelt, khi 18 tuổi

Franklin Roosevelt, khi 18 tuổi,tổng thống mỹ

Jimmy Carter, khi 18 tuổi

Jimmy Carter, khi 18 tuổi,tổng thống mỹ

Rutherford B. Hayes, khi 30 tuổi

Rutherford B. Hayes, khi 30 tuổi,tổng thống mỹ

George W. Bush, khi 19 tuổi

George W. Bush, khi 19 tuổi,tổng thống mỹ

George W. Bush, khi 21 tuổi

George W. Bush, khi 21 tuổi,tổng thống mỹ

Harry Truman, khi 22 tuổi và 33 tuổi

Harry Truman, khi 22 tuổi và 33 tuổi,tổng thống mỹ

Benjamin Harrison, khi 17 tuổi

Benjamin Harrison, khi 17 tuổi,tổng thống mỹ

Còn đây là tổng thống Mỹ đương thời - Donald Trump khi ông còn nhỏ

Còn đây là tổng thống Mỹ đương thời - Donald Trump khi ông còn nhỏ,tổng thống mỹ

Nguồn: Bored Panda

  • Bài liên quan: tổng thống mỹ,