[ Infographic ] Sự khác biệt về thói quen giữa người thành công và người thất bại

So sánh sự khác nhau trong thói quen giữa người thành công và người thất bại , khả năng thành công của họ

Những việc bạn làm hàng ngày sẽ góp phần tạo nên tương lai của bạn sau này. Nếu bạn muốn có một tương lai  tươi sáng với nhiều thành công, hãy lên kế hoạch để áp dụng những thói quen tốt vào cuộc sống mỗi ngày ngay từ bây giờ.


ảnh infographic,thành công,thất bại,thói quen


Nguồn tham khảo:  lifehack.org

Ariel Nguyen