Thôi thôi! dẹp mẹ nó bán hàng online đi

Bán hàng online hiện đang là một xu hướng không thể cản phá. Thế nhưng gặp phải mấy thánh như thế này thì chỉ muốn dẹp mẹ nó tiệm đi.

1. Màu đen còn không chị, nếu còn cho em mua cái màu đỏ nhé

1. Màu đen còn không chị, nếu còn cho em mua cái màu đỏ nhé,

2. Lỗi kĩ thuật

2. Lỗi kĩ thuật,

3. Hàng real đéo phải hàng thật nhé

3. Hàng real đéo phải hàng thật nhé,

4. Lắm lúc gặp phải khách hàng não phẳng lắm

4. Lắm lúc gặp phải khách hàng não phẳng lắm,

5. Cái gì mà anh đây chả bán

5. Cái gì mà anh đây chả bán,

6. Gặp ngay thằng bán hàng dốt tiếng anh

6. Gặp ngay thằng bán hàng dốt tiếng anh,

7. Dịch vụ tốt thôi đừng tốt quá

7. Dịch vụ tốt thôi đừng tốt quá ,

8. Ngu và còn tỏ vẻ hiểu biết là đây

8. Ngu và còn tỏ vẻ hiểu biết là đây,

9. Nó chửi khéo thế này khách làm sao mà bắt bẻ được

9. Nó chửi khéo thế này khách làm sao mà bắt bẻ được,

10. Mẹ nó chứ chơi nhau à

10. Mẹ nó chứ chơi nhau à,

Ảnh: Beat.vn

Xem thêm các bài đăng của mình tại đây