Thử tài chú ý và ghi nhớ: Bạn có thể chỉ ra logo nào là đúng?

Theo thống kê, một người nhìn thấy từ 4.000 đến 10.000 quảng cáo mỗi ngày. Đó là lý do tại sao các công ty trên khắp thế giới chi rất nhiều tiền để mọi người có thể nhận ra công ty và logo của họ.

Dưới đây là một bài trắc nghiệm để kiểm tra sự chú ý của bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là chỉ ra logo nào là thật và logo nào là giả. Và đừng quên tính điểm của mình nhé.

1. Samsung

1. Samsung,trắc nghiệm vui,khả năng ghi nhớ,logo

2. HP

2. HP,trắc nghiệm vui,khả năng ghi nhớ,logo

3. Puma

3. Puma,trắc nghiệm vui,khả năng ghi nhớ,logo

4. Coca Cola

4. Coca Cola,trắc nghiệm vui,khả năng ghi nhớ,logo


5. Twitter

5. Twitter,trắc nghiệm vui,khả năng ghi nhớ,logo

6. Citroën

6. Citroën,trắc nghiệm vui,khả năng ghi nhớ,logo

7. Burger King

7. Burger King,trắc nghiệm vui,khả năng ghi nhớ,logo


8. Mercedes - Benz

8. Mercedes - Benz,trắc nghiệm vui,khả năng ghi nhớ,logo

Vẫn Còn, Click để xem tiếp