Thử tài quan sát và tư duy logic: Bạn có thấy điều gì sai sai trong các bức ảnh?

'Bạn nhìn, nhưng bạn không quan sát', thám tử lừng danh Sherlock Holmes đã từng nói như vậy. Quan sát nghĩa là xem xét mọi thứ xung quanh: con người, tình huống, sự kiện... và suy nghĩ nghiêm túc về những gì bạn vừa nhìn thấy. Kỹ năng quan sát rất quan trọng, nó giúp bạn gia tăng khả năng tương tác với người khác và phản ứng thích hợp với những tình huống phát sinh.
Yêu cầu dành cho bạn như sau: Hãy tìm điểm ra một điểm sai trong các bức ảnh dưới đây.

1. Phi hành gia

1. Phi hành gia,thử tài tinh mắt

2. Vùng quê

2. Vùng quê,thử tài tinh mắt

3. Phòng tắm

3. Phòng tắm,thử tài tinh mắt

4. Tảng băng trôi

4. Tảng băng trôi,thử tài tinh mắt

5. Bữa ăn sáng

5. Bữa ăn sáng,thử tài tinh mắt

6. Sa mạc

6. Sa mạc,thử tài tinh mắt

7. Một con đường ở London

7. Một con đường ở London,thử tài tinh mắt

8. Ngôi nhà ở nông thôn

8. Ngôi nhà ở nông thôn,thử tài tinh mắt


9. Phòng thử quần áo

9. Phòng thử quần áo,thử tài tinh mắt

10. Bonus: Hãy tìm ra 4 điểm sai trong bức ảnh bên dưới.

10. Bonus: Hãy tìm ra 4 điểm sai trong bức ảnh bên dưới.,thử tài tinh mắt

Bạn tìm được tất cả các điểm sai chứ? Nếu chưa, hãy nhấn vào trang 2 để xem đáp án nhé.

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: thử tài tinh mắt,