Thử tài tinh mắt: 16 câu đố giúp bạn luyện tập mắt

Nếu bạn nghĩ rằng mình có tầm nhìn tốt, hãy giúp chúng tôi giải tất cả 16 câu đố này. Một số người vẫn luôn tin rằng mắt mình tinh như đại bàng, nhưng chỉ vài người trong số họ có thể giải được chúng trong vài giây. Còn bạn thì sao?

1. Bạn nhìn thấy bao nhiêu hình tròn?

1. Bạn nhìn thấy bao nhiêu hình tròn?,thử tài tinh mắt

2. Hãy tìm chữ C.

2. Hãy tìm chữ C.,thử tài tinh mắt

3. Bạn có thể chỉ ra màu khác biệt?

3. Bạn có thể chỉ ra màu khác biệt?,thử tài tinh mắt

4. Hãy tìm chữ khác biệt.

4. Hãy tìm chữ khác biệt.,thử tài tinh mắt

5. Hãy tìm thứ khác biệt.

5. Hãy tìm thứ khác biệt.,thử tài tinh mắt

6. Bạn nhìn thấy chữ gì?

6. Bạn nhìn thấy chữ gì?,thử tài tinh mắt

7. Có bao nhiêu hình tròn màu này?

7. Có bao nhiêu hình tròn màu này?,thử tài tinh mắt

8. Hãy tìm số 9.

8. Hãy tìm số 9.,thử tài tinh mắt

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: thử tài tinh mắt,