Thử tài tinh mắt: Bạn có bị đôi mắt của mình đánh lừa không?

Sở hữu đôi mắt chính xác nghĩa là bạn sở hữu khả năng đo khoảng cách, so sánh kích thước và hình dạng của các đối tượng chính xác. Độ chính xác của đôi mắt phát triển theo sự trải nghiệm và thường phát triển tốt hơn ở những người thường sử dụng đôi mắt của họ trong công việc. Ngoài ra, người cầu toàn có thể có thị lực thực sự sắc nét.
Hãy làm bài trắc nghiệm dưới đây để kiểm tra xem đôi mắt của bạn có đánh lừa bạn không nhé!

1. Hình tròn nào có hình tam giác nằm chính giữa?

1. Hình tròn nào có hình tam giác nằm chính giữa?,thử tài tinh mắt

2. Ô nằm chính giữa có màu gì?

2. Ô nằm chính giữa có màu gì?,thử tài tinh mắt

3. Ô nằm chính giữa có màu gì?

3. Ô nằm chính giữa có màu gì?,thử tài tinh mắt

4. Hình nào có quả bơ nằm chính giữa?

4. Hình nào có quả bơ nằm chính giữa?,thử tài tinh mắt

5. Hình tròn nào nhỏ nhất?

5. Hình tròn nào nhỏ nhất?,thử tài tinh mắt

6. Hình nào có vị trí khác?

6. Hình nào có vị trí khác?,thử tài tinh mắt

7. Bia mục tiêu nào khác với những bia còn lại?

7. Bia mục tiêu nào khác với những bia còn lại?,thử tài tinh mắt

8. Hình thoi nào lớn nhất?

8. Hình thoi nào lớn nhất?,thử tài tinh mắt


9. Phần nào bị thiếu?

9. Phần nào bị thiếu?,thử tài tinh mắt

10. Phần nào bị thiếu?

10. Phần nào bị thiếu?,thử tài tinh mắt

Bạn hãy nhấn sang Trang 2 để xem đáp án.

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: thử tài tinh mắt,