Thử tài tinh mắt: Bạn có thể tìm thấy tất cả các con vật trong những bức ảnh này?

Bạn có chắc là bạn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh? Đôi khi, nếu không quan sát tỉ mỉ và cẩn thận, bạn có thể bỏ lỡ những điều kỳ diệu mà thiên nhiên đang che giấu. Hãy thử tài tinh mắt cùng với Ohay bằng bài trắc nghiệm dưới đây.

1. Hãy tìm một chú rắn ẩn nấp đâu đây.

1. Hãy tìm một chú rắn ẩn nấp đâu đây.,thử tài tinh mắt

2. Hãy tìm một con mèo.

2. Hãy tìm một con mèo.,thử tài tinh mắt

3. Con cá sấu đang nấp ở đâu?

3. Con cá sấu đang nấp ở đâu?,thử tài tinh mắt

4. Tiếp tục tìm một chú rắn khác nào.

4. Tiếp tục tìm một chú rắn khác nào.,thử tài tinh mắt

5. Sóc trốn đâu rồi nhỉ?

5. Sóc trốn đâu rồi nhỉ?,thử tài tinh mắt


6. Bạn có thấy chú ếch nào không?

6. Bạn có thấy chú ếch nào không?,thử tài tinh mắt

7. Giờ thì cùng tìm một con nhện nào!

7. Giờ thì cùng tìm một con nhện nào!,thử tài tinh mắt

8. Thêm một chú ếch đang ẩn nấp. Bạn thấy không?

8. Thêm một chú ếch đang ẩn nấp. Bạn thấy không?,thử tài tinh mắt


9. Châu chấu ở chỗ nào?

9. Châu chấu ở chỗ nào?,thử tài tinh mắt

10. Cuối cùng thì bạn có thấy chú hươu cao cổ nào không?

10. Cuối cùng thì bạn có thấy chú hươu cao cổ nào không?,thử tài tinh mắt

Nếu vẫn "bó tay" thì bạn hãy nhấn vào Trang 2 để xem đáp án nhé.

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: thử tài tinh mắt,