Thử tài tinh mắt: Tìm 6 từ ẩn trong bức tranh

Trong những bức tranh tưởng chừng như rất bình thường này ẩn chứa 6 từ bí mật. Hãy tìm thử và xem bạn tinh mắt đến đâu nhé!

Lưu ý: các từ ẩn là tiếng Anh

Hình 1

Hình 1,thử tài tinh mắt,tiếng anh vui

Hình 2

Hình 2,thử tài tinh mắt,tiếng anh vui

Hình 3

Hình 3,thử tài tinh mắt,tiếng anh vui

Click "Phần 2" để xem đáp án.

Vẫn Còn, Click để xem tiếp