Thủ thuật tính toán số ngày, tháng, năm trong excel

Chúng ta hãy “tiễn” những phiền toái khi tính toán số ngày, tháng, năm trong excel bằng một thủ thuật nhỏ bỏ túi sau đây nhé.

Tính ngày

Đôi khi chúng ta lăn tăn giữa hai khoảng thời gian từ 15/1/2016 đến 5/2/20165 là 0 hay 1 tháng? Một số người có thể nói là 0 tháng vì không đầy đủ ngày cho một tháng. Một số khác có thể nói là 1 vì đã là hai tháng khác nhau.

,Thủ thuật excel,Ngày,tháng,năm trong excel

Ở ví dụ trên ta có hai mốc thời gian là A2 và A3.Bên phải hiển thị số ngày giữa hai mốc thời gian này. Đây là một công thức tính ra đáp án đó:

Công thức 1: lấy A3 - A2. Đây là cách đơn giản vì exel tính toán đơn giản số ngày giữa hai mốc thời gian.

,Thủ thuật excel,Ngày,tháng,năm trong excel

Công thức 2: sử dung trường DAYS

=DAYS(A3, A2)

Công thức 3: sử dụng chức năng DATEIF. Công thức này ít phổ biến hơn

=DATEDIF(A2, A3, "D")

Nếu bạn muốn tính số tuần giữa hai mốc thời gian thì có thể sử dụng công thức:

=NETWORKDAYS(startDate,endDate)
=NETWORKDAYS(startDate,endDate)

Như vậy cách tính số ngày và số tuần rất đơn giản phải không.

Tính tháng

Việc tính toán khó khăn nhất là số tháng vì xảy ra tình trạng làm tròn lên, tròn xuống tùy thuộc vào việc nó là một tháng đầy đủ hay một tháng một phần. Có công thức tính tháng trong exel xong cách tính này khá hạn chế và chỉ hữu dụng cho việc tính tháng trong cùng một năm. Có thể tham khảo công thức tính như dưới đây:

Round Up - =(YEAR(LDate)-YEAR(EDate))*12+MONTH(LDate)-MONTH(EDate)
Round Down - =IF(DAY(LDate)>=DAY(EDate),0,-1)+(YEAR(LDate)-YEAR(EDate))
*12+MONTH(LDate)-MONTH(EDate)
Chúng ta có thể nhìn thấy sự phức tạp như thế này:

,Thủ thuật excel,Ngày,tháng,năm trong excel

Lưu ý là chúng ta nên sử dụng công thức làm tròn xuống vì cách tính phần lẻ không được thể hiện trong công thức. Để xem công thức có thể click vào tab Formulas và sau đó là nhấp vào Show Formulas.

Vẫn Còn, Click để xem tiếp