Thú vị với bộ truyện tranh "Người ta nói tình yêu là"

Trần Thanh Hà – một họa sỹ minh họa độc thân 25 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội là người đã dùng chỉ 1 ngày để thực hiện ra bộ truyện tranh đáng yêu này.

Trần Thanh Hà – một họa sỹ minh họa độc thân 25 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội là người đã dùng chỉ 1 ngày để thực hiện ra bộ truyện tranh đáng yêu này. Cô đã ấp ủ ý tưởng khá lâu, dựa vào những câu chuyện xảy ra xung quanh mình để xây dựng nội dung cho bộ truyện.Chúng ta hãy cùng xem bộ truyện tranh này và xem rằng định nghĩa về tình yêu của mình có trùng với những gì "người ta nói" không nhé!

ảnh truyện tranh,tình yêu,họa sỹ trần thanh hà

ảnh truyện tranh,tình yêu,họa sỹ trần thanh hà

ảnh truyện tranh,tình yêu,họa sỹ trần thanh hà

ảnh truyện tranh,tình yêu,họa sỹ trần thanh hà

ảnh truyện tranh,tình yêu,họa sỹ trần thanh hà

ảnh truyện tranh,tình yêu,họa sỹ trần thanh hà

ảnh truyện tranh,tình yêu,họa sỹ trần thanh hà

ảnh truyện tranh,tình yêu,họa sỹ trần thanh hà

ảnh truyện tranh,tình yêu,họa sỹ trần thanh hà

ảnh truyện tranh,tình yêu,họa sỹ trần thanh hà

ảnh truyện tranh,tình yêu,họa sỹ trần thanh hà

ảnh truyện tranh,tình yêu,họa sỹ trần thanh hà

ảnh truyện tranh,tình yêu,họa sỹ trần thanh hà

ảnh truyện tranh,tình yêu,họa sỹ trần thanh hà

ảnh truyện tranh,tình yêu,họa sỹ trần thanh hà

ảnh truyện tranh,tình yêu,họa sỹ trần thanh hà

ảnh truyện tranh,tình yêu,họa sỹ trần thanh hà

ảnh truyện tranh,tình yêu,họa sỹ trần thanh hà

ảnh truyện tranh,tình yêu,họa sỹ trần thanh hà

ảnh truyện tranh,tình yêu,họa sỹ trần thanh hà

ảnh truyện tranh,tình yêu,họa sỹ trần thanh hà

Theo ihay