Thực đơn dành cho người gầy

Nhiều người chỉ cần hít không khí thì cũng mập Iên rồi.
Còn nhiều người có ăn nhiều như thế nào đi chăng nữa thì cũng không Iên cân nổi.
Bài viết này Ià tổng hợp thực đơn trong một tuần dành cho những con cò muốn tăng cân,...

Ăn gì để mập

Bài viết Ià tổng hợp những món ăn giúp tăng cân. Được chia thành bảy ngày trong tuần nên nếu ban thực hiện nó thì bạn sẽ được số cân như mong muốn

,

, Ngày thứ nhất-Nguồn Mê nấu ăn ngon mỗi ngày

, Ngày thứ hai-Nguồn Mê nấu ăn ngon mỗi ngày

, Ngày thứ ba-Nguồn Mê nấu ăn ngon mỗi ngày

, Ngày thứ bốn-Nguồn Mê nấu ăn ngon mỗi ngày

, Ngày thứ năm-Nguồn Mê nấu ăn ngon mỗi ngày

, Ngày thứ sáu-Nguồn Mê nấu ăn ngon mỗi ngày

, Ngày thứ bảy-Nguồn Mê nấu ăn ngon mỗi ngày