Thương nhớ Long Xuyên qua 64 bức ảnh xưa

Long Xuyên là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh An Giang, thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Đây là thành phố lớn thứ hai ở đồng bằng sông Cửu Long (sau thành phố Cần Thơ). Long Xuyên cũng từng là tỉnh lỵ của tỉnh Long Xuyên cũ trước năm 1956.

, Chợ cá Long Xuyên xưa

Năm 1999, Long Xuyên chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh An Giang. Năm 2009, Chính phủ Việt Nam đã công nhận thành phố Long Xuyên là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang. Định hướng đến năm 2020, Long Xuyên sẽ trở thành đô thị loại Itrực thuộc tỉnh An Giang.

Cổng Trường Thoại Ngọc Hầu khoảng năm 1956

Cổng Trường Thoại Ngọc Hầu khoảng năm 1956,

Trường Bác Ái trước năm 1975, sau đổi thành trường Hoa Liên, hiện nay là Trường Lê Quý Đôn

Trường Bác Ái trước năm 1975, sau đổi thành trường Hoa Liên, hiện nay là Trường Lê Quý Đôn,

Một góc phố Long Xuyên xưa

Một góc phố Long Xuyên xưa,

Năm 1876, hạt Long Xuyên được thành lập (chủ hạt là Briere), bắt đầu hình thành khu vực chợ Đông Xuyên tại thôn Mỹ Phước, trung tâm hành chính thuộc thôn Bình Đức.

Biểu tượng bông lúa ngày xưa ở Long Xuyên

Biểu tượng bông lúa ngày xưa ở Long Xuyên,

Đài Tự Cường năm 1973

Đài Tự Cường năm 1973, Ảnh: FB Lâm Viên Ngô

,

Cầu sắt Henry cũ, nay là cầu Hoàng Diệu

Cầu sắt Henry cũ, nay là cầu Hoàng Diệu,

Một góc nhìn khác về phía cầu Henry xưa tại Long Xuyên, nay là cầu Hoàng Diệu

Một góc nhìn khác về phía cầu Henry xưa tại Long Xuyên, nay là cầu Hoàng Diệu,

Khu vực chợ ở bến tàu cầu Duy Tân

Khu vực chợ ở bến tàu cầu Duy Tân,

Vẫn Còn, Click để xem tiếp