Tiêu chuẩn để trở thành Tổng Thống Mỹ

Bạn đã biết tiêu chuẩn để trở thành tổng thống Mỹ chưa? Hãy cùng xem infographic dưới đây để xem tổng thống Mỹ phải là người như thế nào nhé.

Tháng 11/2016 cuộc bầu cử tổng thống Mỹ chính thức diễn ra. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, các ứng cử viên đã bắt đầu cuộc tranh cử của mình bằng những hành động khác nhau. Bạn đã biết tiêu chuẩn để trở thành tổng thống Mỹ chưa? Hãy cùng xem infographic dưới đây để xem tổng thống Mỹ phải là người như thế nào nhé.

ảnh tiêu chuẩn thành tổng thống Mỹ,tổng thống Mỹ,tranh cử tổng thống

Infographic: Soha