Tiêu chuẩn sắc đẹp của phụ nữ trên 18 quốc gia dựa trên bức ảnh của một cô gái

Một tổ chức y tế ở Anh đã yêu cầu những nhà đồ họa photoshop hình ảnh của một người mẫu thành nhiều hình dạng khác nhau, mà họ cho rằng đây là vẻ đẹp lí tưởng

ảnh vẻ đẹp tiêu chuẩn,sắc đẹp thế giới

Một trang web y tế ở Anh đã yêu cầu những nhà đồ họa chỉnh sửa hình ảnh của một người mẫu thành nhiều hình dạng khác nhau, mà họ cho rằng đây là vẻ đẹp lí tưởng đối với mỗi nước trên thế giới. Và họ đã thu được kết quả bất ngờ.

ảnh vẻ đẹp tiêu chuẩn,sắc đẹp thế giới


“Mục đích của dự án này là để cho mọi người thấy được những vẻ đẹp tiềm tàng tưởng chừng phi thực tế về chuẩn mực sắc đẹp của mỗi quốc gia và bên cạnh đó có thể cảm nhận được sự áp lực của các cô gái khi chạy theo những hình mẫu này”.

Đây là bức ảnh gốc:

ảnh vẻ đẹp tiêu chuẩn,sắc đẹp thế giới

Nam Phi

ảnh vẻ đẹp tiêu chuẩn,sắc đẹp thế giới

Tây Ban Nha

ảnh vẻ đẹp tiêu chuẩn,sắc đẹp thế giới

Vê-nê-xu-ê-la

ảnh vẻ đẹp tiêu chuẩn,sắc đẹp thế giới

Ác-hen-ti-na

ảnh vẻ đẹp tiêu chuẩn,sắc đẹp thế giới

Hoa Kì

ảnh vẻ đẹp tiêu chuẩn,sắc đẹp thế giới

Ai Cập

ảnh vẻ đẹp tiêu chuẩn,sắc đẹp thế giới

Cô-lôm-bi-a

ảnh vẻ đẹp tiêu chuẩn,sắc đẹp thế giới

Trung Quốc

ảnh vẻ đẹp tiêu chuẩn,sắc đẹp thế giới

Mê-hi-cô

ảnh vẻ đẹp tiêu chuẩn,sắc đẹp thế giới

Hà Lan

ảnh vẻ đẹp tiêu chuẩn,sắc đẹp thế giới

Pê-ru

ảnh vẻ đẹp tiêu chuẩn,sắc đẹp thế giới

Ý

ảnh vẻ đẹp tiêu chuẩn,sắc đẹp thế giới

U-cờ-rai-na

ảnh vẻ đẹp tiêu chuẩn,sắc đẹp thế giới

Syria

ảnh vẻ đẹp tiêu chuẩn,sắc đẹp thế giới

Vương quốc Anh

ảnh vẻ đẹp tiêu chuẩn,sắc đẹp thế giới


Serbia

ảnh vẻ đẹp tiêu chuẩn,sắc đẹp thế giới

Romania

ảnh vẻ đẹp tiêu chuẩn,sắc đẹp thế giới

Phi-líp-pin

ảnh vẻ đẹp tiêu chuẩn,sắc đẹp thế giới