faonline

Tìm hiểu báo cáo thuế là gì? phân loại và quy định báo cáo thuế

Đăng 4 ngày trước
Tìm hiểu báo cáo thuế là gì? phân loại và quy định báo cáo thuế

Báo cáo thuế là một trong những nghiệp vụ của bộ phận kế toán mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện thường xuyên và định kỳ. Báo cáo thuế là gì? Gồm những loại nào?

Báo cáo thuế là một trong những nghiệp vụ của bộ phận kế toán mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện thường xuyên và định kỳ. Báo cáo thuế là gì? Gồm những loại nào? Thời hạn nộp báo cáo thuế là khi nào? Tất cả những câu hỏi này sẽ được

Báo cáo thuế là hoạt động kê khai các hóa đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào được phát sinh trong quá trình mua hàng hay mua dịch vụ và các hóa đơn bán hàng do chính đơn vị phát hành là thuế Giá trị gia tăng đầu ra.

Báo cáo thuế được xem là cầu nối để cơ quan quản lý thuế nắm bắt được tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Vì vậy, việc nắm rõ và chính xác các quy định của pháp luật về báo cáo thuế như là: Các loại tờ khai thuế doanh nghiệp cần nộp, thời hạn để nộp tờ khai thuế và thời gian để nộp tiền thuế của doanh nghiệp khi có phát sinh là vấn đề rất cần thiết.

Chi tiết: https://faonline.vn/tin-chi-tiet/20149/8-bao-cao-thue-doanh-nghiep-phai-thuc-hien-theo-Quyet-dinh-1898-QD-BTC.aspx

Nguồn: Công ty phần mềm FAST

#faonline #CÔNGTYPHẦNMỀMFAST #báocáothuế

Báo cáo thuế là gì

https://www.evernote.com/shard/s486/client/snv?noteGuid=3a643064-29f4-4955-45ef-17705b5a2a5d¬eKey=ea28c16c637b3da0a3150459d5722cb7&sn=https%3A%2F%2Fwww.evernote.com%2Fshard%2Fs486%2Fsh%2F3a643064-29f4-4955-45ef-17705b5a2a5d%2Fea28c16c637b3da0a3150459d5722cb7&title=C%25C3%2594NG%2BTY%2BPH%25E1%25BA%25A6N%2BM%25E1%25BB%2580M%2BFAST

https://www.mixcloud.com/faonline/

https://scorestream.com/user/faonline-2517006

https://hub.docker.com/u/faonline

https://tawk.to/faonline

https://www.reverbnation.com/faonline

https://www.eater.com/users/faonline

https://connect.garmin.com/modern/profile/e5da9d21-1da5-4373-9af3-c4edc4c0f400

https://www.indiegogo.com/individuals/29335072

https://fliphtml5.com/homepage/nipdq

https://www.eater.com/users/faonline

https://www.artstation.com/onlinefa9

https://orcid.org/0000-0002-1233-7298

https://www.producthunt.com/@faonline

https://public.tableau.com/app/profile/faonline

Chủ đề chính: #báo_cáo_thuế

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn