Tìm hiểu tên các loại cây cảnh trong nhà

Hầu như mỗi gia đình hiện nay đều có ít nhất một chậu cây cảnh. Nhưng, mọi người đều thường không biết chính xác hoặc không nhớ được tên của chúng. Sau đây, chúng ta hãy điểm qua tên của những loại cây cảnh phổ biến thường gặp.

1. Cây lưỡi hổ

1. Cây lưỡi hổ,cây cảnh,cây trồng trong nhà Nguồn: vietnamnet.vn

2. Cây lưỡi mèo

2. Cây lưỡi mèo,cây cảnh,cây trồng trong nhà Nguồn: CayXanhHaNoi.vn

3. Cây kim phát tài

3. Cây kim phát tài,cây cảnh,cây trồng trong nhà Nguồn: CayCanhHaNoi.vn

4. Cây đại phú gia

4. Cây đại phú gia ,cây cảnh,cây trồng trong nhà Nguồn: CayCanhHaNoi.vn

5. Cây đại phú lan

5. Cây đại phú lan ,cây cảnh,cây trồng trong nhà Nguồn: CayCanhHaNoi.vn

6. Cây ngũ gia bì

6. Cây ngũ gia bì,cây cảnh,cây trồng trong nhà Nguồn: Hoacaycanh.net

7. Cây hồng quân tử

7. Cây hồng quân tử,cây cảnh,cây trồng trong nhà Nguồn: CayCanhHaNoi.vn

8. Cây cọ đuôi ngựa

8. Cây cọ  đuôi ngựa,cây cảnh,cây trồng trong nhà Nguồn: goodhousekeeping.com

9. Cây hồng môn

9. Cây hồng môn,cây cảnh,cây trồng trong nhà Nguồn: chamsochoa.com

10. Cỏ Lan Chi

10. Cỏ Lan Chi ,cây cảnh,cây trồng trong nhà Nguồn: lozi.vn

11. Cây móng rồng

11. Cây móng rồng ,cây cảnh,cây trồng trong nhà Nguồn: caycanhhanoi.com

12. Cây trầu bà lá xẻ

12. Cây trầu bà lá xẻ,cây cảnh,cây trồng trong nhà Nguồn: roseparkvietnam.vn

13. Cây vạn lộc

13. Cây vạn lộc,cây cảnh,cây trồng trong nhà Nguồn: hongcaycanh.com

14. Cây dứa cảnh

14. Cây dứa cảnh,cây cảnh,cây trồng trong nhà Nguồn: cayvahoa.net

15. Cây trúc bách hợp

15. Cây trúc bách hợp,cây cảnh,cây trồng trong nhà Nguồn: caytrongnha.vn

 Thảo Ly