Nếu bạn tìm ra 9 khuôn mặt trong hình này, bạn có IQ cao ngang thiên tài

Nếu như bạn chưa thấy câu đố này bao giờ, hoặc chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh này thì đây là một cách hay để bạn kiểm tra IQ của mình đấy. Hãy xem bạn tìm được bao nhiêu khuôn mặt!

Nếu như bạn chưa thấy câu đố này bao giờ, hoặc chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh này thì đây là một cách hay để bạn kiểm tra IQ của mình đấy. Hãy xem bạn tìm được bao nhiêu khuôn mặt!

ảnh chỉ số IQ,đo chỉ số IQ,chỉ số IQ của bạn là,trắc nghiệm vui,tìm khuôn mặt đo iq

Bạn đã tìm kỹ chưa? giờ thì xem đáp án nhé!

ảnh chỉ số IQ,đo chỉ số IQ,chỉ số IQ của bạn là,trắc nghiệm vui,tìm khuôn mặt đo iq


Bức hình trên là toàn bộ 9 khuôn mặt. Còn đáp áp của bàn là gì

  • 1. Tìm được 9 hình chỉ số IQ là 180
  • 2. Tìm được 8 hình chỉ số IQ là 160
  • 3. Tìm được 7 hình chỉ số IQ là 140
  • 4. Tìm được 6 hình chỉ số IQ là 120
  • 5. Tìm được 5 hình chỉ số IQ là 100
  • 6. Tìm được 4 hình chỉ số IQ là 80
  • 7. Tìm được 3 hình chỉ số IQ là 60
  • 8. Tìm được 2 hình chỉ số IQ là 40
  • 9. Tìm được 1 hình chỉ số IQ là 20

Chỉ số IQ Test từ dưới 40,thuộc loại thấp

Chỉ số IQ Test từ 60 - 80, thuộc loại bình thường

Chỉ số IQ Test từ 100 - 120,thuộc loại thông minh

Chỉ số IQ Test từ 140 - 160, thuộc loại rất thông minh

Chỉ số IQ Test từ 180 trở đi,thiên tài hoặc cận thiên tài

Hoàng Ái - sưu tầm

ohaytv