TỔ CHỨC CỦA CHẾ ĐỘ CÔNG XÃ NGUYÊN THUỶ

Chế độ công xã nguyên thuỷ xuất hiện khoảng 40 nghìn năm trước
Chế độ thị tộc được xây dựng trên quan hệ huyết thống là cộng đồng xã hội đầu tiên của loài người , là hình thái xã hội cơ bản của chế độ công xã nguyên thuỷ . Thị tộc phát triển qua hai giai đoạn là thị tộc mẫu hệ và thị tộc phụ hệ
Việc quản lý điều hành thị tộc do tù trưởng và thủ lĩnh quân sự đảm nhận và được thị tộc bầu cử dân chủ

Chế độ công xã nguyên thuỷ xuất hiên khoảng 40 nghìn năm trước .

Chế độ thị tộc được xây dựng trên quan huyết thống là cộng đồng xã hội đầu tiên của loài người , là hình thái xã hội cơ bản của chế độ công xã nguyên thuỷ . Thị tộc phát triển qua hai giai đoạn là thị tộc mẫu hệ và thị tộc phụ hệ 

Việc quản lý điều hành thị tộc do tù trưởng và thủ lĩnh quân sự đảm nhận và được thị tộc bầu cử dân chủ 

Các thị tộc hợp thành bào tộc do quan hệ hôn nhân . 

Các bào tộc hợp thành bộ lạc có tên gọi , địa vực cư trú , tiếng nói , ruộng đất , phong tục tập quán riêng . Đứng đầu bộ lạc là tù trưởng do hội nghị bộ lạc bầu , người có quyền giải quyết những nhiệm vụ của bộ lạc giữa hai kỳ của hội nghị bộ lạc 

Hội đồng bộ lạc gồm các tù trưởng và thủ lĩnh quân sự của thị tộc . Đến thời kỳ thị tộc phụ hệ . Quản lý công việc của thị tộc là hội đồng trưởng lão có tông tộc cổ nhất trong thị tộc . Vì vậy hội đồng bộ lạc còn được gọi là hội đồng trưởng lão . Hội đồng bộ lạc có quyền giải quyết những vấn đề quan trọng của bộ lạc như tuyên chiến , đình chiến , cử sứ giả của bộ lạc hoặc tiếp sứ giả của các bộ lạc khác , chia chiến lợi phẩm ,....

Các bộ lạc liên kết thành liên minh bộ lạc với hội đồng liên minh bộ lạc là các tù trưởng bộ lạc và thị tộc

Các quyết nghị của hội đồng lên minh bộ lạc phải được sự nhất trí hoàn toàn của các thành viên cũng như hội đồng bộ lạc tán thành 

Liên minh bộ lạc có hai thủ lĩnh tối cao có quyền hạn và chức trách như nhau 

Mọi thành viên đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ thực thi bằng sự tự nguyện hoặc áp lực của cộng đồng