Tỏ tình thanh lịch.

Hãy tỏ tình thật thanh lịch.

Khi thanh lịch hội lên tiếng...

,

,

,

,

,