Toán học và những mối liên hệ chẳng ai ngờ tới

Suy luận toán học này sẽ giúp bạn biết được đâu là công thức chắn chắn giúp bạn đạt tới những thành công cả trong cuộc sống lẫn công việc.

,toán học,thái độ,thành công

Các đẳng thức toán học thú vị

Các đẳng thức toán học thú vị,toán học,thái độ,thành công

,toán học,thái độ,thành công

,toán học,thái độ,thành công

,toán học,thái độ,thành công

Tiếp theo, về mặt toán học, theo bạn:

  • Điều gì tương ứng với 100%?
  • Đạt đến 100% nghĩa là gì?
  • Giành được 100% nghĩa là như thế nào?
  • Điều gì trong cuộc sống tương đương với 100%?

Dưới đây là một vài công thức toán học đơn giản giúp bạn trả lời chúng.

,toán học,thái độ,thành công

Nếu... được biểu diễn bởi...

Nếu... được biểu diễn bởi...,toán học,thái độ,thành công

Nhưng

Nhưng,toán học,thái độ,thành công

Do đó, một kết luận có thể đưa ra dựa trên những suy luận toán học này đó là:

Trong khi CHĂM CHỈ và KIẾN THỨC sẽ giúp bạn tới gần với thành công thì THÁI ĐỘ mới là thứ giúp bạn "chạm" tới thành công thực sự.


Nguồn: UsefulInformation

  • Bài liên quan: toán học, thái độ, thành công,