Tôi trả 250 triệu để ngủ với bạn gái bạn? bạn đồng ý chứ?

Bạn nghĩ sao nếu tôi đề nghị với bạn một việc, đó là tôi sẽ đưa cho bạn 250 triệu và tôi sẽ ngủ với bạn gái bạn một đêm? Bạn sẽ làm gì?

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Bạn nghĩ sao nếu tôi đề nghị với bạn một việc, đó là tôi sẽ đưa cho bạn 250 triệu và tôi sẽ ngủ với bạn gái bạn một đêm? Bạn sẽ làm gì?

Anh chàng này đã thương lượng với cặp đôi kia một điều tưởng như không thằng đàn ông nào chấp nhận điều đó. Tuy nhiên cái gì không thể mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. 25 triệu có thể không mua được nhưng 250 triệu thì sao? Với lối sống thoáng của giới trẻ phương Tây tôi nghĩ sẽ khá nhiều người chấp nhận điều đó. Dù rằng video này có thể được dàn dựng.

ảnh sự cám giỗ của đồng tiền,sức mạnh đồng tiền,ngủ với gái giá 50 triệu