Tổng hợp những câu nói bất hủ của thầy cô mà thời học sinh bạn đã từng nghe qua

Thời học sinh, chắc bạn chẳng còn lạ gì với việc thường xuyên nghe các giáo viên bộ môn giảng giải về tầm quan trọng trong môn học của mình. Sau đây là một số câu nói bất hủ của thầy cô mà thời học sinh bạn chắc đã từng nghe qua...

1. Giám thị

1. Giám thị,tong hop,nhung cau noi bat hu,thay co,thoi học sin,học sinh,hài hước,tâm sự

2. Giáo viên tin học

2. Giáo viên tin học,tong hop,nhung cau noi bat hu,thay co,thoi học sin,học sinh,hài hước,tâm sự

3. Giáo viên thể dục

3. Giáo viên thể dục,tong hop,nhung cau noi bat hu,thay co,thoi học sin,học sinh,hài hước,tâm sự

5. Giáo viên ngữ văn

5. Giáo viên ngữ văn,tong hop,nhung cau noi bat hu,thay co,thoi học sin,học sinh,hài hước,tâm sự

6. Giáo viên chủ nhiệm

6. Giáo viên chủ nhiệm,tong hop,nhung cau noi bat hu,thay co,thoi học sin,học sinh,hài hước,tâm sự

7. Giáo viên giáo dục công dân

7. Giáo viên giáo dục công dân,tong hop,nhung cau noi bat hu,thay co,thoi học sin,học sinh,hài hước,tâm sự

8. Giáo viên địa lý

8. Giáo viên địa lý,tong hop,nhung cau noi bat hu,thay co,thoi học sin,học sinh,hài hước,tâm sự

9. Giáo viên hóa học

9. Giáo viên hóa học,tong hop,nhung cau noi bat hu,thay co,thoi học sin,học sinh,hài hước,tâm sự

10. Giáo viên lịch sử

10. Giáo viên lịch sử,tong hop,nhung cau noi bat hu,thay co,thoi học sin,học sinh,hài hước,tâm sự

11. Giáo viên toán

11. Giáo viên toán,tong hop,nhung cau noi bat hu,thay co,thoi học sin,học sinh,hài hước,tâm sự

12, Giáo viên sinh học

12, Giáo viên sinh học,tong hop,nhung cau noi bat hu,thay co,thoi học sin,học sinh,hài hước,tâm sự

13. Giáo viên anh văn

13. Giáo viên anh văn,tong hop,nhung cau noi bat hu,thay co,thoi học sin,học sinh,hài hước,tâm sự