Top 10 màu xu hướng trong năm 2016 của Pantone cho cả nam và nữ

Mỗi năm Pantone những màu sắc sẽ làm nên xu hướng, năm nay Pantone cũng đưa ra top 10 màu sắc xu hướng cho thời trang, nội thất, thiết kế..

Mỗi năm Pantone những màu sắc sẽ làm nên xu hướng, năm nay Pantone cũng đưa ra top 10 màu sắc xu hướng cho thời trang, nội thất, thiết kế..

1/ Màu hồng thạch anh (PANTONE 13-1520 Rose Quartz)

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc


2/ Màu Serenity (PANTONE 15-3919 Serenity)


ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

3/ Màu hoa Mao Lương Vàng (PANTONE 12-0752 Buttercup)

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc


ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

4/ Màu Limpet Shell (PANTONE 13-4810 Limpet Shell)

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc


5/ Màu Lilac Gray (PANTONE 16-3905 Lilac Gray)


ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

6/ Màu Snorkel Blue (PANTONE 19-4049 Snorkel Blue)

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc


7/ Màu Peach Echo (PANTONE 16-1548 Peach Echo)

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

8/ Màu Fiesta (PANTONE 17-1564 Fiesta)

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

9/ Màu Iced Coffee (PANTONE 15-1040 Iced Coffee)

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

10/ Màu Green Flash (PANTONE 15-0146 Green Flash)

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc

ảnh pantone,xu hướng màu 2016,xu hướng màu sắc,xu hướng 2016,màu sắc


Tổng hợp bài : nlklinh - OhayTV