Hoa Vien 1 năm trước

Top 10 thương hiệu có giá trị nhất thế giới năm 2019

Cứ mỗi đầu năm, hãng định giá thương hiệu Brand Finance sẽ công bố danh sách Global 500 – báo cáo thường niên xếp hạng các thương hiệu giá trị và mạnh nhất thế giới. Các tiêu chí định giá gồm sức mạnh thương hiệu, tầm quan trọng của thương hiệu với quyết định mua hàng và doanh thu dự báo. Năm nay, các đại gia công nghệ vẫn chiếm áp đảo trong top 10 những thương hiệu có giá trị nhất thế giới năm 2019.

Top 10 thương hiệu có giá trị nhất thế giới năm 2019

1. Amazon

Quốc gia: Mỹ

Lĩnh vực: Công nghệ

Giá trị: 187,9 tỷ USD

Thay đổi so với năm ngoái: +24,6%

2. Apple

Quốc gia: Mỹ 

Lĩnh vực: Công nghệ 

Giá trị: 153,6 tỷ USD 

Thay đổi so với năm ngoái: +5%

3. Google

Quốc gia: Mỹ 

Lĩnh vực: Công nghệ 

Giá trị: 142,7 tỷ USD 

Thay đổi so với năm ngoái: +18,1%

4. Microsoft

Quốc gia: Mỹ 

Lĩnh vực: Công nghệ 

Giá trị: 119,6 tỷ USD 

Thay đổi so với năm ngoái: +47,4%

5. Samsung

Quốc gia: Hàn Quốc 

Lĩnh vực: Công nghệ 

Giá trị: 91,2 tỷ USD 

Thay đổi so với năm ngoái: -1,1%

6. AT&T

Quốc gia: Mỹ 

Lĩnh vực: Viễn thông 

Giá trị: 87 tỷ USD 

Thay đổi so với năm ngoái: +5,6%

7. Facebook

Quốc gia: Mỹ 

Lĩnh vực: Công nghệ 

Giá trị: 83,2 tỷ USD 

Thay đổi so với năm ngoái: +8,7%

8. Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC)

Quốc gia: Trung Quốc 

Lĩnh vực: Ngân hàng 

Giá trị: 79,8 tỷ USD 

Thay đổi so với năm ngoái: +34,9%

9. Verizon

Quốc gia: Mỹ 

Lĩnh vực: Viễn thông 

Giá trị: 71,15 tỷ USD 

Thay đổi so với năm ngoái: +13,3%

10. Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB)

Quốc gia: Trung Quốc 

Lĩnh vực: Ngân hàng 

Giá trị: 69,7 tỷ USD 

Thay đổi so với năm ngoái: +22,8%

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn